Page 31 - CER_SENIN_3-2017

Basic HTML Version

verificarea aparaturii de bord,
remediindu-se defecţiunile consta-
tate. Lafinal, seexecutăconservarea
rachetelor şi a tehnicii
”, ne-a vorbit
locotenentul CristianSaltandespre
câteva din operaţiunile executate
pe timpul desfăşurării exerciţiului.
CONCLUZII
După ce am văzut în acţiune
oamenii şi tehnica, am ajuns la
conducătorul exerciţiului,
colone­
lul ClaudiuHERMENIUC,
coman-
dantul Brigăzii 1 RSA, pentru o
sintetizăprivindscopul şimodul de
desfăşurare al exerciţiului.
Cu această ocazie, executăm
prima tragere de luptă a Bateriei
HAWK operaţionalizată. Am experi-
mentatdiverseconfiguraţiialedispo-
zitivului de luptă caracteristice unei
grupări de rachete.
Un alt aspect important este
faptul că am utilizat pentru prima
dată la un exerciţiu radarul 3D şi sis-
temul de comandă-control nou
achiziţionat. Am testat posibilitatea
utilizării sistemelor de comunicaţii şi
informatică ladistanţe relativmari şi
posibilitatea reconfigurării, în timp
scurt, a acestui sistem la manevrele
executate în câmpul tactic.
Exerciţiul a avut o componentă
deevaluareapregătirii personalului
privind modul de acţiune la diferite
incidente: combaterea inamicului
ţintăaeriană, a inamicului terestruşi
rezolvarea incidentelor de natura
protecţiei forţei şi logistice.
Ofiţerii tactici sunt tineri, din
promoţiile 2015 şi 2016. Exerciţiul
constituieunbunprilejpentruintegra-
reaofiţerilor,maiştrilormilitari, subo-
fiţerilor şi soldaţilor şi gradaţilor pro-
fesionişti, precumşi pentruperfecţio-
nareadeprinderiloracestora, faptcare
săîiajutelaîndeplinireaatribuţiunilor
în cadrul echipei de luptă.
Exerciţiul a fost şi o provocare şi
pentru structura logistică, datorită
faptului că am dislocat o impresio-
nantăcantitatede forţeşimijloaceşi
materiale, executând deplasarea
combinatăpecaleaferatăşi rutieră
”,
au fost concluziile trase de condu-
cătorul exerciţiului, colonelul
Claudiu Hermeniuc.
Ampărăsit Tabărade Instrucţie
şi Poligonul de Trageri Sol-Aer de
la Capu Midia lăsând personalul
Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer în febra
pregătirilor pentru momentul
adevărului: executarea tragerilor
de luptă. Cutoţii ştiauceeaceaveau
de făcut şi aşteptau nerăbdători
momentul încare levor demonstra
invitaţilor, dar şi lor înşişi, că sunt
pregătiţi oricândpentrudesfăşura-
rea unor acţiuni de luptă, fie ele
simulate sau reale.
Operaţiuni de întreţinere şi conservare a rachetelor Volhov
Încărcarea rachetelor de luptă pe autovehiculul de
transport în vederea trimiterii la batalionul de foc

EXERCIŢII
|
31
CER SENIN
Nr. 3 (150)
2017
w w w . r o a f . r o
INTEGRITY – COMMITMENT – TENACITY