Page 27 - CER_SENIN_3-2017

Basic HTML Version


|
27
CER SENIN
Nr. 3 (150)
2017
w w w . r o a f . r o
INTEGRITY – COMMITMENT – TENACITY
Albania, Germania,MareaBritanie,
Norvegia,Olanda, Polonia şi Spania
pe calea aerului, iar echipamentul
greu a fost transportat pe mare şi
pe calea ferată, urmat de convoiul
terestru, pe ruta Grecia - Bulgaria
- România, până laCentrul Naţional
de Instruire Întrunită „Getica” (CNII)
dinCincu.
„NobleJump2017esteun
exerciţiu NATO important care ne
permite sădemonstrăm interopera-
bilitatea în cadrul Alianţei. Apreciez
susţinereaautorităţilor ţărilorgazdă,
Grecia,BulgariașiRomânia, şi strânsa
lor cooperare pentru ca NOJP17 să
demonstreze că aptitudinile, cunoş-
tinţele şi experienţa noastră se situ-
ează lacelmai înalt nivel”
, a afirmat
amiralul Michelle HOWARD,
comandantul Comanda­mentului
Forţelor Întrunitede laNapoli, care
asigură comandaForţei deReacţie
Rapidă a NATO în 2017.
În cadrul NOJP17, Comanda­
mentul Multinaţional de Divizie
Sud-Est a avut ca misiune coor­
donarea întregii etapededislocare
tactică a trupelor şi a echipa­
mentelor pe teritoriul Greciei,
Bulgariei şi României. Acest proces
a fost facilitat de către Unităţile de
Integrare a Forţelor NATO (NATO
Force IntegrationUnits - NFIUs) din
Bulgaria, respectivRomânia, şi forţe
aparţinând naţiunilor gazdă.
Momentul culminant s-a
desfă
ș
urat încentrul de instruirede
laCincu, undeaavut locunexerciţiu
tactic cu trageri de luptăcumuniţie
reală, cu militari ai trupelor aliate
ale Forţei Întrunite cu Nivel de
ReacţieFoarteRidicat (VJTF) şi a fost
organizată o expoziţie statică de
armament şi tehnică militară.
Forţele Aeriene Române au
participat cu aeronave MiG-21
LanceRcareauexecutatmisiuni de
interdic
ț
ie aeriană şi bombarda­
ment, elicoptere IAR-330cumisiuni
în folosul trupelor terestre, trageri
cu proiectile reactive nedirijate
ș
i
foccu tunul debord. AeronaveF-16
dindotareaEscadrilei 53Vânătoare
au executat misiuni de acoperire
aeriană în comun cu aeronave
Typhoon apar
ț
inând Royal Air
Force.
www.nato.int
“Noble Jump is a key milestone for us this year. It is our first major
exercisethatwill seesignificant forcesandtheirequipmentmovingacross
Europeandwill provideanopportunity forus todemonstrate thatweare
able to quickly deploy forces to wherever they are needed to prevent
conflict”.
LieutenantGeneral AlainParent, DeputyCommander of Joint
Force Command Naples
Dic•ionar NATO
What is in an exercise name?
At thepresent time, NATOexercises are identifiedby two
words. The first letter of the first word denotes the NATO
command responsible for scheduling the exercise.
S Supreme Headquarters Allied Powers Europe
T Allied Command Transformation
B Allied Joint Force Command Brunssum
N Allied Joint Force Command Naples
Thefirst letter of the secondworddenotes theelement(s)
concerned.
A Air
L Land
M Maritime
J
Joint
S Special Operations Forces
For instance, Noble Jump is a joint exercise conducted
by JFC Naples.
Ceremonialul aniversar organizat de Forţele Aeriene
Regale ale Marii Britanii – Royal International Air Tattoo
2017aprilejuitaniversareaa60deani aZboruluiMemorial
„Battle of Britain”, precum şi celebrarea a 70 de ani de la
înfiinţarea Forţelor Aeriene ale SUA.
Spectacolul aerian a fost organizat la Fairford, în
perioada 14–16.07.2017 şi a prilejuit prezentarea unui
număr de 246 de aeronave (131 în flying display),
reprezentând26denaţiuni.Deasemenea, companiilede
top din domeniul aeronautic au fost prezente pentru a
oferi consultanţă în ceea ce priveşte cele mai recente
tehnologii şi produse dezvoltate.
R I A T 2017
Hush-Kit Magazine
Locotenent-colonel Mircea BARAC
Elicopterele de atac
AH-64 Apache
Conducerea
operaţiunilor aeriene
Parte din
echipa Joint
Terminal Attack
Controller
EXERCIŢII