Page 23 - CER_SENIN_3-2017

Basic HTML Version

Mirela VÎŢĂ
Adrian SULTĂNOIU
Forţelor Aeriene Regale Canadiene
comandantul Centrului de Operaţii Aeriene
Torrejon, generalul Carlos Garcia Ruben
SERVERTşigeneralulScottCLANCY, coman­
dantuldetaşamentuluicanadian.
Misiunilede
PoliţieAerianăaleNATOînspaţiuluiaerianromânesc
sunt o demonstraţie clară şi răsunătoare a
devotamentului nostru colectiv la securitatea
Alianţei. Aşa cum trupele noastre au desfăşurat
exerciţii în Letonia, şi aşa cum vom continua să
participămîntr-oseriedeexerciţiipeîntregteritoriul
aerian euroatlantic, aceastămisiune din România
esteomanifestareaangajamentuluicanadianfaţă
departeneriinoştridinparteasud-esticăaAlianţei”,
adeclaratambasadorulCanadei înRomânia,Kevin
Hamilton.
Dislocarea presupune atât îndeplinirea
misiunii de patrulare, cât şi desfăşurarea de
antrenamente alături de piloţii români, pentru
următoarele 4 luni.
De menţionat că militarii români au mai
lucrat cu RCAF pe teritoriul nostru naţional
şi în perioada aprilie- august 2014, când
6 (şase) aeronave Hornet CF 188 şi aproximativ
200 de militari s-au antrenat în comun, în
Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”
din Câmpia Turzii. Accentul a fost pus pe
interopera­bilitatea cu aliaţii NATO, în
domeniile: apărare aeriană; superioritatea
aerului; testarea și evaluarea aerospațială;
sprijin tactic.
România desfăşoară propriile misiuni de
Poliţie Aeriană în cadrul NATO, sub îndrumarea
Centrului pentru Operațiuni Aeriene
Combinate (CAOC) din Torrejon, în scopul
supravegherii integrităţii spațiului aerian din
țară, cu propriile sisteme de supraveghere şi
control aerian şi cu tehnica disponibilă.
Serviciul de Poliţie Aeriană este disponibil
per­manent pentru a interveni în următoarele
cazuri: când o aeronavă nu se identifică
corespunzător, când se întrerupe legătura cu
turnul de control, sau în cazul în care nu sunt
înaintate documentele de aprobare a
zborului, întrucât aceste situaţii destabilizează
siguranţa aeriană sau pot indica intenţii ostile.
About 135 CAF members and four CF-188
Hornets are taking part in block 45 of NATO
enhanced air policing, this time in Romania.
Thismission is takingplace fromSeptember to
December 2017. During this mission, the
Canadian Armed Forces (CAF) will support
Romanian air policing. NATO has been
conducting enhanced Air Policing as an
assurance anddeterrencemeasure since2014.
Thesemeasures show the collective resolve of
Allies and the defensive nature of NATO. They
alsohelpdeter the threat of aggressionagainst
NATO Allies.
The CAF offered assets and members to
NATO on April 17, 2014
Note: In the context of NATOair policing, a
block refers to the rotation of Allied nations
conducting the mission.
Past cooperation
FromMay toAugust 2014, theAir TaskForce
(ATF) trainedwithNATOallies inCâmpia Turzii,
Romania. The focus was onworking smoothly
withother countries. ATFmembers trainedwith
allies in the areas of: air defence; air superiority;
aerospace testing and evaluation and tactical
support.
TheATF included sixCF-188Hornet fighter
aircraft and about 200 CAF members.
http://www.forces.gc.ca/
Air Task Force Romania
The CF-188’s twin engines generate enough thrust to lift 24 full-size pick-up trucks.
Did you know?