Page 15 - CER_SENIN_3-2017

Basic HTML Version


|
15
CER SENIN
Nr. 3 (150)
2017
w w w . r o a f . r o
INTEGRITY – COMMITMENT – TENACITY
EXERCIŢII
Dacian Eagle 2017
The Romanian-American Exercise Dacian Eagle 2017 that started in June and lasted
until the end of August, took place at the 71st Air Base in Câmpia Turzii.
DacianEagle2017brought together about Romanian200 troops, pilots and technical
staffwithMiG-21 LanceRaircraft and IAR-330Pumahelicopters (SOCAT şiMEDEVAC) from
the 71st Air Base and about 300 American soldiers with F-15 aircraft and the additional
equipment, part of 159th Fighter Squadron Jacksonville Air National Guard, Florida.
During3monthsof training, thebilateral exercisegaveRomaniansoldiers thepossibility
toexercise techniques, tactics andstandardprocedures inagreementwithNATOstandards,
by carrying out flights side by side with the American partner.
În perioada iunie-august, la Baza 71 Aeriană din Câmpia Turzii s-a desfăşurat Dacian
Eagle 2017, un nou exercițiu realizat în colaborare cumilitarii americani.
LaDacianEagle2017auparticipat aproximativ200demilitari români, piloţi şi personal
tehnic, cu aeronave MiG-21 LanceR şi elicoptere IAR-330 Puma (SOCAT şi MEDEVAC)
aparţinând Bazei 71 Aeriene, şi circa 300 de militari americani cu aeronave F-15 şi tehnica
dedeservire aferentă, aparţinând159thFighter Squadron JacksonvilleAir National Guard,
Florida.
Astfel, timpde trei luni de zile laBaza 71AerianăCâmpia Turzii,militarii români auavut
posibilitatea de a exersa tehnicile, tacticile şi procedurile standard asociate operaţiilor
aeriene, în conformitate cu standardele NATO, prin executarea zborurilor în comun cu
partenerul american. Acest exerci
ț
iu vine să completeze paleta de ac
ț
iuni militare din
teritoriul estic al NATO, desfăşurate cu scopul asigurării alia
ț
ilor şi descurajării poten
ț
ialelor
amenin
ț
ări.
În perioada 18 august - 01 septembrie a avut loc exerciţiul bilateral
româno-american CARPATHIAN FALL 2017, la Baza 90 Transport Aerian
din Otopeni.
Trei aeronaveC-130J SuperHercules, aparţinândEscadrilei 37Transport
Aerian/ USAFE , cu un efectiv de aproximativ 160 de militari din forţele
aeriene dislocate la Baza Aeriană Ramstein, Germania, au sosit la Baza 90
pentruaefectuaoperațiuni aerienecombinatecuForțeleAerieneRomâne.
Partea română a participat cu aeronave C-130 Hercules, C-27J Spartan şi
elicoptere IAR-330 şi personal selecţionat din cadrul detaşamentelor
operaţionale din responsabilitatea Bazei 90 Transport Aerian.
Exerciţiul avizat îmbunătățirea interoperabilității, consolidarea relațiilor
cupartenerii NATOșimenținereapregătirii comune, înmisiunile specifice
aviaţiei de transport. Timpde aproximativdouă săptămâni echipajele au
executatmanevre tactice încomun, paraşutaredepersonal, delestarede
containere CDS şi misiuni de cercetare.
„Fiecare exerciţiu are provocările sale, unele pot fi anticipate, iar alteori
se întâmplă ca atunci când te aştepţi mai puţin să ai parte de cele mai mari
provocări. Avantajul exerciţiului este că ne dă posibilitatea să rezolvăm
problemele inopinate în timpul pregătirii încomun, astfel evitămsăne lovim
de ele în timpul unei situaţii reale de luptă”,
a declarat
căpitanul Jacob
MORTON
, comandantul 37th Airlift Squadron, din celula de planificare
a misiunii. Participanții au provenit dintr-o varietate de domenii, inclusiv
mentenanţa aeronavelor, logistică, informații, intervenţii de urgenţă,
parașutiștimedicali șimilitari dinS.U.A., exerciţiul fiindunprilej bunpentru
desfăşurarea antrenamentelor într-unmediu similar celui dintr-unposibil
teatru de operaţii.
Carpathian Fall 2017
Mirela VÎŢĂ
Mirela VÎŢĂ
Mihai PILŢU