Page 13 - CER_SENIN_3-2017

Basic HTML Version


|
13
CER SENIN
Nr. 3 (150)
2017
w w w . r o a f . r o
INTEGRITY – COMMITMENT – TENACITY
Prima zi a fost dedicată întâlnirilor cu
echipeledecomandăaleStatuluiMajorGeneral,
ale categoriilor de forţe ale armatei, a Unităţii
NATO de Integrare a Forţelor (NFIU), precum şi
cu subofiţeri şi maiştri militari de comandă din
cadrul acestor structuri. Pe timpul activităţii,
membrii delegaţiei române, condusă de către
plutonierul adjutant principal Florea SAS
,
subofiţerul de comandă al Statului Major
General, împreună cu reprezentanţii NATO au
purtat discuţii privind activităţile majore de
instruire şi cooperare, precum şi aspecte refe-
ritoare la educaţia, instruirea şi perfecţionarea
personalului din aria de responsabilitate a
subofiţerilor de comandă. Scopul acestei vizite
a fost perfecţionarea cunoştinţelor subofiţerilor
de comandă şi consolidarea stării de pregătire
a forţelor implicate. La sediul SMFA, delegaţia
NATO a fost întâmpinată de către o echipă
formată din subofiţeri de comandă din cadrul
Forţelor Aeriene Române (FAR), condusă de
plutonierul adjutant principal Daniel Narcis
SÎMPETRU
, subofiţerul de comandă al SMFA.
Conversaţiile purtate au avut ca scop infor-
marea vizitatorilor privind dotarea FAR şi
operaţiunile militare multinaţionale la care
acestea au participat, viziunea la nivelul cor-
pului maiştrilor militari şi subofiţerilor, dar şi
ceea ce sepreconizează, înviitor, pentruForţele
AerieneRomâne. Deasemenea, oaspeţii auavut
discuţii cu
generalul-locotenent Laurian
ANASTASOF
, şeful SMFA, în cadrul cărora au
transmis o seriedemesajede interes dinpartea
conducerii SHAPE.
În data de 18 iulie, cu sprijinul Bazei 90
Transport Aerian, CSM Davor Petek şi echipa
formată din subofiţerii de comandă ai catego-
riilor de forţe armate şi aDiviziei Multinaţionale
de Sud-Est au avut posibilitatea de a vizita Baza
86 Aeriană, Centrul Administrativ Aerodromul
Mihail Kogălniceanu, Comandamentul Flotilei
56 Fregate, precum şi nave din compunerea ei.
Aici auavut loc întâlniri cuechipeledecomandă
ale unităţilor militare, dar şi cu maiştri militari,
subofiţeri şi soldaţi şi gradaţi profesionişti. CSM
Davor Petek a putut să afle de la faţa locului
stadiul implementării reformelor în aspecte ce
privesc corpurile de personal mai sus-menţio-
nate, dar şi modul lor de instruire şi executare a
misiunilor.
În ziua a treia, delegaţiile au vizitat Centrul
Naţional de Instruire Întrunităde laCincuşi acolo
s-au conturat şi concluziile activităţii, fiind sta-
bilite noi repere ale colaborării pentru viitor.
VIZITA SUBOFIERULUI DE COMAND AL SHAPE
Alex BĂLĂNESCU
Îndatade17iuliea.c., lasediulStatuluiMajoralForţelorAeriene(SMFA) s-adesfăşurat
vizita unei delegaţii NATO condusă de către Command Sergeant Major Davor PETEK,
subofiţerul de comandă al Comandamentului Suprem al Forţelor Aliate din Europa
(SHAPE), Mons, Belgia. Aceasta a făcut parte din programul vizitei oficiale, efectuată
de către delegaţia NATO în perioada dintre 17 şi 19 iulie, în ţara noastră.
Aspecte din cadrul
vizitei la SMG
Vizită la
Baza 86
Aeriană
Plutonierul adjutant principal Daniel
Narcis SÎMPETRU oferă omologului său,
Command Sergeant Major Davor PETEK
albumul foto al Forţelor Aeriene Române
Generalul-locotenent Laurian
ANASTASOF, şeful SMFA
împreună cu delegaţia Shape
AGENDA