Page 40 - CER SENIN nr 2-2017

Basic HTML Version

Tot în 2007 s-a dat în folosinţă
noul centru de cazare, care oferă
condiţii mult mai bune decât
vechea cabană şi pavilionul de
recuperare al capacităţii de zbor
a personalului navigant: piloţi de
avioane şi elicoptere, naviganţi,
tehnici de bord, personal de cer-
cetare-salvare aeromedicală şi de
la Detaşamentul de Cercetare-
Salvare prin Luptă.
În limita locurilor disponibile,
după planificarea personalului
navigant militar, pot beneficia de
serviciile centrului şi alte categorii
de personal din Forţele Aeriene
sau personal navigant în rezervă,
după ce au obţinut aprobările
necesare.
UN LOC CU TRADIŢIE
ŞI AMINTIRI DE VACANŢĂ
PENTRU PERSONALUL
FORŢELOR AERIENE
Şeful Centrului de Recuperare
al Capacităţii de Zbor,
plutonierul
adjutant principal Gheorghe
PAVEL
ne-a povestit istoria
acestui loc destinat recuperării
personalului aeronautic militar. A
ajuns aici în anii 1993-1994, când
a fost mutat la ordin, pe funcţia
de ajutor pentru evidenţă al
şefului cabanei. I-a fost greu la
început, din cauza programului şi
specificului unităţii: „
Am venit de
la Academia Forţelor Aeriene.
Programul este şapte zile din şapte,
24 de ore din 24, inclusiv sărbătorile
legale. Atâta timp cât sunt oameni
cazaţi în centru, eu, cât şi colegii
mei, trebuie să fim la datorie pentru
a asigura condiţii de cazare, hrană,
tratament câtmai bune, pentru un
sejur cât mai plăcut personalului
navigant şi familiilor acestuia. Cu
toate că mi-a fost greu la început,
cu timpul au apărut şi satisfacţiile.
După ce reuşeşti să îi cunoşti şi să
te apropii de aceşti oameni minu­
naţi, care sunt piloţii militari, după
ce te acceptă şi ei ca fiind de „al lor”,
atunci simţi, sau cel puţin aşa simt
eu că trebuie să faci totul ca în
timpul pe care îl petrecem împreună
să uite de toate problemele şi nea­
junsurile cotidiene şi să se simtă
foarte bine, atât ei, cât şi cei dragi
lor, care îi însoţesc. Cum se spune
„să plece cu bateriile încărcate”
pentru a fi în măsură să îşi îndepli­
nească sarcinile de serviciu cu
rezultate excelente. Eu personal
cred că acest concediu de recupe­
rare a capacităţii de zbor este la fel
de important ca şi orice alt fel de
pregătirepentruzbor. Ceamaimare
bucurie o ai în momentul în care
omul pleacă şi spune mulţumesc,
aşteptând cu nerăbdare următoa­
rea recuperare
”, sunt cuvintele
plutonierului adjutant principal
Pavel.
Şi, pe bună dreptate, perso-
nalul aeronavigant estemulţumit
deoarece, în mare parte, după
cum i-a fost destăinuit şefului
centrului, „
Singurul concediu pe
care ni-l permitemeste aici, pentru
că în altă parte, cu alte condiţii şi
alţi bani ne este greu să ne simţim
la fel de bine
”.
Mulţi dintre cei care vin la
recuperare îşi amintesc şi de
condiţiile oferite de vechea ca­
bană. În cabana veche realizată
exclusiv din lemn, camerele erau
cu şapte-opt paturi, cu trei-patru
paturi şi foarte puţine cu două
paturi. Piloţii mai în vârstă şi-o
amintesc cu nostalgie. Băile erau
la comun pe holuri, iar până prin
anii ’70-’75 în fiecare cameră
exista o sobă cu lemne pentru
în­căl­zire.
Între anii ’75-’80 s-a introdus
spre folosinţă o centrală cu căr-
buni care, pe lângă faptul că
dădea căldură şi apă caldă, avea
Recuperarea personalului aeronavigant la
Laura MĂCĂRESCU
Undeva, în apropiere de
Poiana Braşov, între munţi
şi văi, ferit de aglomeraţia
şi poluarea urbană se află
Centrul de Recuperare al
Capacităţii de Zbor în care
personalul navigant aero-
nautic dinArmata României
efectuează în serii recupe-
rarea anuală în urma activi-
tăţii profesionale.
Locaţia funcţionează
din anul 1950 ca Centru de
Odihnă şi, mai târziu ca
Centrul de Recuperare al
Personalului Navigant
Militar în Forţele Aeriene. A
mai avut şi alte denumiri
ulterioare: Cabana Avia­
torilor, Cabana Oltul, iar din
anul 2007 se numeşte
Cen­trul de Recuperare al
Capacităţii de Zbor, odată
cu dotarea acestuia cu
capabilităţi medicale.
CER SENIN
Nr. 2 (149)
2017
w w w . r o a f . r o
40
|
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
Cabana Aviatorilor
Şeful
Centrului de
Recuperare
al
Capacităţii
de Zbor,
plutonierul
adjutant
principal
Gheorghe
PAVEL
REPORTAJ