Page 34 - CER SENIN nr 2-2017

Basic HTML Version


CER SENIN
Nr. 2 (149)
2017
w w w . r o a f . r o
34
|
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
Marian COSTE
Evident, joasă înălţime! Dife­
rit, dar în sensul bun, curat al
cu­vân­tului. Misiune nu tocmai
uşoară, cu formaţia de 4 IAR-330
PUMA ŞOCAT şi M, ale Escadrilei
713, aparţinând Bazei 71 Aeriene
„General Emanoil Ionescu”, un
an­trenament desfăşurat în con­
diţii de relief diferit, cu schim­bări
ale acestuia survenit în suc­cesiuni
rapide. Odată stabilită compo­
nenţa formaţiei şi zonele de lucru,
se aduc motoarele în parametri
şi decolămpe rând, com­punemun
„V” frumos şi virăm spre zona
indicată. Suntem jos, poate 100
de metri şi reperele vin domol spre
plexiglasurile noastre, trecem
peste Arieşul mâlos, un galben-
maroniu urât îl desenează acum,
peste verdele crud din juru-i .
In­te­resante proiecţii de lumini
clare ori difuze ne întâmpină pe
parcursul primei etape. Sate cu
biserici felurite, oameni pe câmp
ori sălbăticiuni speriate de rotoa­
rele noastre mari compun o
mi­zanscenă incredibilă.
Zbor