Page 30 - CER SENIN nr 2-2017

Basic HTML Version

CER SENIN
Nr. 2 (149)
2017
w w w . r o a f . r o
30
|
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
Convocarea maitrilor militari/
subofierilor de comand din
Forele Aeriene Romne
În prima zi, maiştrii militari şi subofiţerii de
comandă s-auadunat la sediul SMFA. Dinpartea
altor structuri militare, au fost prezenţi, în
calitate de invitaţi, maistrul militar de comandă
al Statului Major al Forţelor Navale,
maistrul
militar principal Irinel DIMA
, şi subofiţerul
de comandă al Diviziei Multinaţionale de Sud-
Est (MNDSE),
plutonierul-adjutant principal
Victor ION
. Subof iţerul le-a prezentat
participanţilor importanţa MND SE şi rolul
determinant pe care aceasta îl are în cadrul
NATO, în contextul geopolitic actual. De
asemenea, a adus la cunoştinţă elemente de
mare interes privind activitatea desfăşurată în
cadrul structurii din care faceparte, în contextul
exerciţiilor multinationale planificate în anul
2017, precum şi câteva particularităţi ale
cooperării între subofiţerii de comandă din
structurile NATO şi MND SE.
Factorii de răspundere din cadrul SMFA, pe
diversedomenii de activitate, au avut undialog
constructiv cu participanţii la activitate fiind
abordate subiecte diverse şi de mare interes.
Dintre acestea, amintim discuţiile privind
proiectele şi realizările din cadrul Forţelor
Aeriene, situaţia politico-militară din zona de
interes a României, nivelul de instruire şi starea
disciplinară, precum şi preocupările legale şi
măsurile aflate în atenţia conducerii SMFA
privind rezolvarea unor probleme socio-pro­
fe­sionale cu care se confruntă categoriile de
personal aflate în aria de responsabilitate.
În următoarele două zile, convocarea s-a
desfăşurat la Boboc, personalul responsabil din
cadrul Şcolii deAplicaţiepentruForţeleAeriene
„Aurel Vlaicu” (SAFA) şi Şcolii Militare deMaiştri
Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian
Vuia” (SMMMSFA) asigurând condiţii excelente
pentru desfăşurarea activităţilor planificate.
UN REAL SUCCES
În perioada dintre 3 şi 5
mai a.c., sub coordonarea
subofiţerului de comandă al
Statului Major al Forţelor
Aeriene (SMFA), plutonierul
adjutant principal Daniel-
Narcis SÎMPETRU, s-a
desfăşurat convocarea
maiştrilor militari/
subofiţerilor de comandă
din unităţile militare direct
subordonate acestei
structuri. În cadrul acestei
activităţi, desfăşurată anual,
se abordează direcţiile de
urmat în domeniu,
cunoaşterea proiectelor, a
modului de îndeplinire al
atribuţiunilor şi al
rezultatelor obţinute în
cadrul structurilor
subordonate, evaluarea şi
cunoaşterea condiţiilor de
viaţă şi impactul
programelor instructiv-
educative asupra dezvoltării
profesionale a categoriilor
de personal aflate în aria de
responsabilitate, precum şi
alte aspecte care au ca scop
final îndeplinirea
obiectivelor stabilite la
nivelul comenzilor unităţilor
militare. De asemenea, se
discută despre modul de
implementare şi stadiul
îndeplinirii măsurilor
stabilite în anul precedent.
Alex BĂLĂNESCU
Maiştrii militari şi subofiţerii de comandă din Forţele Aeriene
Române - generaţia trecută şi cea actuală
Plutonierul adjutant principal (r) Mircea NEDEIANU primeşte
diploma şi placheta onorifică de la plutonierul adjutant principal
Daniel-Narcis Sîmpetru (foto dreapta)
Plutonierul adjutant principal
Florea SAS la întrevederea cu maiştrii
militari şi subofiţerii care urmează
cursuri de carieră/nivel în cadrul SAFA
CONVOCĂRI