Page 3 - CER SENIN nr 2-2017

Basic HTML Version


|
3
CER SENIN
Nr. 2 (149)
2017
w w w . r o a f . r o
INTEGRITY – COMMITMENT – TENACITY
MESAJUL
ŞEFULUI STATULUI MAJOR AL
FORŢELOR AERIENE, CU PRILEJUL
SĂRBĂTORIRII ZILEI AVIAŢIEI
ROMÂNE ŞI A FORŢELOR AERIENE
General-locotenent Laurian ANASTASOF
Sărbătorim, la 20 iulie, odată cu prăznuirea Sfântului Mare Prooroc
Ilie Tesviteanul, ocrotitorul spiritual al temerarilor zborului, Ziua Aviaţiei
Române şi a Forţelor Aeriene. Este o zi cu omare încărcătură emoţională
pentru toţi cei care îşi fac datoria faţă de Patrie şi Drapel în cadrul
categoriei noastre de forţe şi folosesc acest moment aniversar pentru a
felicita călduros întregul personal şi a-i aduce mulţumiri pentru modul
exemplar în care îşi îndeplineşte, zi de zi, sarcinile şi misiunile specifice
raportându-se permanent la valorile de bază ale Forţelor Aeriene:
Integritate, Devotament, Tenacitate.
Nu încape îndoială că apartenenţa personalului ce compune
unităţile şi marile unităţi din Statul Major al Forţelor Aeriene la cea
mai dinamică şi mai complexă categorie de forţe armate, servirea, sub
Jurământ şi Drapel de Luptă, a acestora, reprezintă unmotiv demândrie
aparte dar și obligaţii pe măsură.
Faptul că azi putemsă vorbimde unprezent și de un viitor al Forțelor
Aeriene Române este consecința directă a unei tradiții și reputații
construite de-a lungul a nu mai puțin de un secol. Aviația militară și
artileria antiaeriană sunt arme care au depășit 100 de ani de existență,
adevăr istoric cu care puține națiuni se pot lăuda. Ceea ce dovedește
faptul că țara noastră a înțeles, încă din zorii apariției noilor sisteme de
arme, rolul pe care puterea aeriană îl va avea de jucat în dezvoltarea unei
structuri de securitate.
Vlaicu, Vuia, Coandă, Oberth, Bungescu, cărora li se adaugă toți cei
ce au plătit prețul suprem de-a lungul a peste un veac pentru gloria și
tradiția Forțelor Aeriene reprezintă reperele morale ale tuturor celor care
alcătuim astăzi Forţele Aeriene Române: aviatori, artilerişti şi rachetişti sol-
aer, radiolocatorişti, genişti şi transmisionişti. Cu toții suntem datori în a
le urma forța exemplului, deoarece o categorie de forţe armate trăieşte
prezentul şi îşi clădeşte viitorul pe temelia propriei istorii.
Forţele Aeriene Române contribuie la sporirea prestigiului Armatei
şi României în lume, prin participarea la misiuni sub egida NATO şi UE.
Este dovada incontestabilă a rolului deosebit de important pe care
ţara noastră îl are în cadrul misiunilor ce îi revin în calitate de membru
al Alianţei Nord-Atlantice. Acest lucru onorează şi, totodată, pretinde
eforturi deosebite din partea noastră, a tuturor, pentru a fi şi a rămâne
întotdeauna la înălţime.
Misiunile de transport aerian în folosul contingentelor naţionale
dislocate în teatrele de operaţii din Irak şi Afganistan, contribuţia adusă
procesului de instaurare a păcii în Bosnia-Herţegovina de personal
aparţinând categoriei noastrede forţeprin executarea operaţiei ALTHEA,
condusă de EUFOR, succesul misiunii de Poliţie Aeriană în spaţiul Ţărilor
Baltice (Lituania, Estonia şi Letonia), sub comandă NATO, conducerea
Aeroportului Kabul din Afganistan de un contingent al Forţelor
Aeriene Române sub comandă operaţională NATO, în cadrul ISAF
(Forţa de Securitate şi Asistenţă Internaţională), precum şi aprecierile
comandanţilor forţelor multinaţionale privind profesionalismul
aviatorilor militari români, atestă rigoarea, seriozitatea şi competenţa
instruirii personalului Forțelor Aeriene Române.
Contextul strategic actual, cu o potențială dezvoltare a riscurilor
de securitate în flancul estic al NATO reprezintă o provocare majoră
la nivelul alianței. În acest context, Forțele Aeriene Române depun
eforturi considerabile pentru a sprijini și a participa activ la măsurile de
reasigurare și descurajare decise la nivelul NATO. Exercițiile desfășurate
în comun cu partenerii dislocați pe teritoriul României pentru a crește
nivelul de interoperabilitate și de a asigura, în același timp, securitatea
spațiului aerian al României și al NATO au evoluat în ultima perioadă
atât ca număr, cât și ca intensitate. Forţele Aeriene participă, în acest fel,
la întărirea rolului României de furnizor credibil de securitate în flancul
estic al alianței.
Toate aceste realizări nu ar fi posibile fără o implicare totală a
întregului personal și fără o strategie coerentă de adaptare a organizației
noastre la nivelul cerințelor actuale. În acest sens, trebuie subliniate
eforturile depuse pentru modernizarea tehnicii din dotare, astfel încât
Forțele Aeriene să reprezinte un partener de încredere între aliați, din
toate punctele de vedere.
Programul avion multirol al Forțelor Aeriene Române reprezintă
un element esențial pentru procesul de transformare și modernizare
a categoriei noastre de forțe, iar introducerea în dotare a aeronavei
F-16, avion de luptă de generația a IV-a, este însoțită de implementarea
unei noi filozofii de operare, instruire și asigurare a sprijinului logistic
pentru aeronavele de luptă multirol, asigurând astfel un nivel ridicat de
interoperabilitate cu celelalte forțe aeriene din alianță.
Deși avionul F-16 oferă atât un plus de capabilități Forțelor Aeriene
Române, cât și încrederea aliaților că putem susține executarea de
misiuni comune la standarde comune, este important ca acest program
să fie dublat de un demers similar în domeniul apărării aeriene cu
baza la sol. Aceste programe, susținute deja de o flotă de transport
modernă, de un sistem de supraveghere de ultimă generație, precum
și de dezvoltarea relațiilor cu partenerii la nivelul comenzii-controlului, a
operațiilor peste frontiere, a colectării datelor și schimbului de informații
reprezintă aspecte care indică fără echivoc direcția de dezvoltare a
Forțelor Aeriene Române.
Domnilor generali, ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi
gradaţi voluntari, personal civil contractual,
Tranziţia implică angajare, pasiune, renunţări şi sacrificii, dar şi
înţelegere. Încrederea și respectul nu se obțin altfel decât prin eforturi
susținute, prin sacrificii, viziune și strategii corect orientate.
Experienţa ultimelor conflicte armate importante evidenţiază
valoarea şi importanţa, în continuă creştere, ale puterii aeriene.
Complexitatea misiunilor Forțelor Aeriene conferă maximă valoare
răspunderii cu care trebuie tratată categoria noastră de forţe.
Vă urez, de Ziua Forţelor Aeriene Române, să cultivaţi pe mai
departe valorile şi tradiţiile moştenite de la înaintaşi, să dovediţi, în
orice împrejurare, integritate, devotament și tenacitate în finalizarea
tuturor misiunilor ce vi se vor încredinţa. Astfel veţi dovedi că aparţineţi,
cu adevărat, unei categorii de forţe de elită, unei armate în care onoarea
şi mândria îi sunt valori de căpătâi.
La frumoasa noastră sărbătoare de suflet, vă urez multă sănătate,
noi împliniri, fericire şi prosperitate alături de cei dragi!
Lamulţi ani!
ŞEFUL STATULUI MAJOR AL FORŢELOR AERIENE
General-locotenent LAURIANANASTASOF