Page 20 - CER SENIN nr 2-2017

Basic HTML Version


CER SENIN
Nr. 2 (149)
2017
w w w . r o a f . r o
20
|
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
O provocare pe care militarii români au împlinit-o cu
succes o constituie realimentarea în aer a avionului, procesul
de transfer al combustibilului dintr-o aeronavă militară
special destinată (cunoscută sub denumirea generică de
„aeronavă cisternă”) şi o altă aeronavă care are capacitatea
de a fi realimentată în aer, pe timpul zborului.
Povestea cont inuă:
F -16
Fight ing
Falcon
R
E
A
L
I
M
E
N
T
A
R
E
A