Page 2 - CER SENIN nr 2-2017

Basic HTML Version

Tipărită la
C
entrul
T
ehnic
-E
ditorial
al
A
rmatei
sub comanda nr. 1124/2017;
B0207
Responsabilitatea privind tehnoredactarea
revine în totalitate redacţiei
Ş
oseaua
F
abrica de
G
lucoză
nr
. 2-4,
sector
2, B
ucureşti
Telefon/Fax: 021/232.63.27;
021/232.21.83 int. 104,110
E-mail:
cersenin@roaf.ro
ISSN 1582-6317. B 916.10; C 3146.18
PER ASPERA
AD ASTRA
COPYRIGHT:
Este autorizată orice reproducere,
cu condiţia specificării sursei.
NORME DE COLABORARE:
Cititorii pot trimite pe adresa redacţiei
texte şi fotografii care se încadrează în
tematica revistei.
Manuscrisele nu se înapoiază.
Răspunderea juridică pentru conţi­nutul
articolelor aparţine în exclusi ­vitate
autorilor, conform art. 326 CP.
REVISTĂ EDITATĂ DE STATUL MAJOR
AL FORŢELOR AERIENE
Prezenta ediţie s-a încheiat ladatade:
14/06/2017
SUMAR
C
orectura
:
C
entrul
T
ehnic
-E
ditorial
al
A
rmate i
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
PAGINILE 6-8
PAGINILE 16-17
REDACŢIA
S
ecretar general de
redacţie
:
locotenent Mirela VÎŢĂ
e-mail
: mvita@roaf.ro
R
edactor
:
plutonier-adjutant
ALEXANDRU BĂLĂNESCU
e-mail
: abalanescu@roaf.ro
P
rocesare
T
exte
:
LEANA TUDORAN
F
otoreporter
:
ADRIAN SULTĂNOIU
e-mail
: asultanoiu@roaf.ro
G
rafică
& DTP
DIANA ŞUICĂ
e-mail
: msuica@roaf.ro
MEMBRI
ONORIFICI
D
umitru
AMARIEI
P
etre
BÂNĂ
N
icolae
RADU
C
operta
I :
R
ealimentare
F-16 (
foto
: A
drian
S
ultănoiu
)
C
operta
IV:
AWACS: E-3A
aircraft
(
foto
: M
arin
G
heorghe
)
POLIŢIE AERIANĂ CONSOLIDATĂ CU AERONAVE
TYPHOON_________________________________4-5
COMANDANTUL USAFE ÎN ROMÂNIA_________6-8
AGENDA _________________________________9-15
BAZA 86 AERIANĂ LA ANIVERSARE________16-19
F-16 REALIMENTARE ÎN ZBOR_____________20-25
PROFESIONIŞTII________________________26-27
BACĂU AIR SHOW________________________28-29
CONVOCĂRI_____________________________30-33
OMUL ANULUI 2016__________________________31
ZBOR CU ELICOPTERUL LA JOASÃ!_________34-35
CORESPONDENŢĂ_______________________36-37
SIGURANŢA AERONAUTICÃ_______________38-39
CABANA AVIATORILOR___________________40-42
ALMA MATER____________________________43-45
SPORT____________________________________45
CINSTIRE EROILOR_______________________46-47
PORTRET DE PROFESIONIST_______________48-50
ANIVERSARE - ALEXANDRUŞERBĂNESCU___51-53
PIONIERI: SMARANDA BRĂESCU___________54-55
INTERFERENŢE____________________________56
CROSULVETERUN___________________________57
GÂNDUL DIN INTERIOR______________________58
PAGINILE 26-27
COPERTA 3
CONSILIUL EDITORIAL
AL REVISTEI
CER SENIN
P
reşedinte
:
general-locotenent
LAURIAN ANASTASOF
M
embri
:
general de flotilă aeriană
LIAN SOMEŞAN
general de flotilă aeriană
CONSTANTIN DOBRE
comandor dr.
IULIAN PAŢILEA
PAGINILE 4-5
PAGINILE 20-25
PAGINILE 34-35
PAGINILE 28-29