Page 16 - CER SENIN nr 2-2017

Basic HTML Version

CER SENIN
Nr. 2 (149)
2017
w w w . r o a f . r o
16
|
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
Alex BĂLĂNESCU
Baza 86 Aeriană la a 65-a aniversare
DESFĂŞURAREA EVENIMENTELOR
Din cauza vremii ploioase, tipică locului
de amplasare a unităţii - Câmpia Bărăganului,
festivitatea s-a desfăşurat în incinta sălii de
sport. După ce şeful Statului Major al Forţelor
Aeriene (SMFA),
generalul-locotenent
Laurian ANASTASOF,
a primit raportul,
comandorul Cristian MANOLACHI
, şeful
Serviciului Personal şi Mobilizare din SMFA,
a dat citire ordinului şefului Statului Major
Ge­neral emis cu ocazia aniversării a 65 de ani
de la înfiinţarea Bazei 86 Aeriană.
Aurmat ceremonia decorării Drapelului de
Luptă al Bazei 86 Aeriană „Locotenent aviator
GheorgheMociorniţă” cu „EmblemadeOnoare
a Forţelor Aeriene”, în semn de apreciere a
înaltului profesionalismşi a rezultatelormeritorii
obţinute de personalul unităţii în îndeplinirea
misiunilor specifice. După intonarea Imnului
Naţional al României,
locotenent-colonelul
Mircea BARAC
, şeful biroului Secretariat din
SMFA, a prezentat principalele repere istorice
ale unităţiimilitare, aspecte ce susţin conferirea
Emblemei de Onoare.
Apoi
comandorul Valentin DEDIŢOIU
,
împuternicit la comandă în acea perioadă, a
rostit o alocuţiune, din care amreţinut: „...
Odată
cu decizia de achiziţionare a avionului multirol
F-16, Baza86Aerianăa intrat într-unampluproces
de transformare. Momentul în care primele
avioane F-16 Fighting Falcon au aterizat pe
aerodromul Borcea a reprezentat încununarea
eforturilor depuse de la începutul programului
AvionMultirol şi recunoaştereameritelor acestei
unităţi de elită a Armatei Române şi a Forţelor
Aeriene.
În numărul 2 din anul 2012 al revistei CER
SENIN, cu ocazia aniversării a 60 de ani de la
înfiinţarea unităţii, se scria despre oamenii de la
Borcea că ...nu sunt oameni pretenţioşi, ci doar
teribil de încăpăţânaţi şi înzestraţi cu o răbdare
şi o tenacitate ieşite din comun.
În data de 10 martie a.c., la sediul
Bazei 86 Aeriană „Locotenent aviator
GheorgheMociorniţă” s-adesfăşuratun
ceremonial prilejuit de aniversarea a 65
de ani de la înfiinţarea unităţii militare.
Eramomentul încarepersonalul detaşat
pe Aerodromul Mihail Kogălniceanu
revenea la unitatea de bază pentru a
aduce, împreună cu cei rămaşi „acasă”,
unelogiu înaintaşilor.Alături deoameni,
şi prin eforturilor acestora, Aerodromul
Borcea, locul unde s-au desăvârşit ca
piloţi mulţi dintre aşii aviaţiei de
vânătoare româneşti, prin pista, han­
gareleşicelelalteconstrucţiinoi,necesare
pentru exploatarea avionului F-16
FightingFalcon, îşi cinsteaeroii în„haine
de sărbătoare”.
Decorarea
Drapelului
de Luptă
al Bazei 86
Aeriană
ANIVERSARE
Adrian SULTĂNOIU