Anunturi

 • U.M. 02015 Bacău – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de îngrijitor la Formațiunea de cazarmare
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de îngrijitor la Căminul militar de garnizoană
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea postului de economist gr. I
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea postului de îngrijitor
 • U.M. 01837 Mihai Kogălniceanu – Organizare concursuri de incadrare a patru posturi de personal civil contractual
 • U.M. 02015 Bacău-Anunţ cu rezultatul soluţionării contestaţiei la interviul din cadrul concursului organizat pentru încadrarea postului de îngrijitor
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunţ organizare concursuri de încadrare a 7 posturi de personal civil contractual
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultate finale concurs încadrare 2 posturi vacante de execuţie de expert gr. I la Biroul personal S.M.F.A.
 • U.M. 01829 Bucureşti – Anunţ organizare concurs de încadrare a unui post vacant de executie de personal civil contractual de expert gr. II
 • U.M. 01829 Bucureşti – Anunţ organizare concurs de încadrare a unui post vacant de executie de personal civil contractual de muncitor calificat II
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ rezultate finale încadrare post economist specialist IA, Birou salarizare
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ rezultate finale concurs încadrare post economist specialist IA
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ rezultate probă scrisa examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01915 Cristian – Organizare concurs încadrare post vacant personal civil contractual de muncitor calificat I (instalator)
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ rezultate contestaţie proba interviu economist specialist IA
 • U.M. 01835 Bucuresti – Anunt organizare concurs de incadrare a postului vacant de executie de restaurator debutant
 • U.M. 01835 Bucuresti – Anunt organizare concurs de incadrare a postului vacant de executie de supraveghetor muzeu
 • U.M. 01835 Bucuresti – Anunt organizare concurs de incadrare a postului vacant de executie de muncitor calificat I (electrician in constructii)
 • U.M. 01835 Bucuresti – Anunt organizare concurs de incadrare a postului vacant de executie de muzeograf debutant
 • U.M. 01835 Bucuresti – Anunt organizare concurs de incadrare a postului vacant de executie de ingrijitor
 • U.M. 01835 Bucuresti – Anunt organizare concurs de incadrare a postului vacant de executie de personal civil contractual de conservator tr. IA
 • U.M. 01835 Bucuresti – Anunt organizare concurs de incadrare a postului vacant de executie de bibliotecar-arhivist gr. II
 • U.M. 01835 Bucuresti – Anunt concurs de incadrare a postului vacant de executie de personal civil contractual de analist (programator) ajutor IA
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de consilier juridic gr. I
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant muncitor-calificat IV (lăcătuş-mecanic)
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant magaziner
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant economist debutant
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant economist gr. II
 • UM 02015 Bacau – Anunţ rezultate interviu la concursul organizat pentru incadrarea postului vacant de execuţie de ingrijitor la Formaţiunea de cazarmare
 • UM 02015 Bacau – Anunţ rezultate interviu la concursul organizat pentru incadrarea postului vacant de execuţie de îngrijitor de la Caminul Militar de Garnizoana
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea a 2 posturi vacante de expert gr. I
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea postului de economist specialist IA la Biroul contabilitate
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea postului de economist specialist IA la Biroul salarizare
 • U.M. 01924 Bucureşti – Organizare concursuri încadrare posturi vacante de personal civil contractual (două posturi de muncitor calificat III şi un post de casier)
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunț organizare examen de promovare personal civil contractual – economist
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunț organizare examen de promovare personal civil contractual – expert
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultatele contestaţiei la proba practică la concursul pentru încadrarea postului de îngrijitor
 • U.M. 01919 Otopeni – Organizare concursuri încadrare a patru posturi vacante de personal civil contractual de muncitor calificat I
 • U.M. 01910 Verneşti – Organizare concursuri încadrare posturi vacante de contabil IA şi muncitor calificat I
 • U.M. 01836 Otopeni – Organizare concursuri de încadrare a posturilor vacante de personal civil contractual de economist specialist IA şi economist gr. I
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea postului vacant de îngrijitor
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea postului vacant de economist gr. I
 • U.M. 01912 Borcea – Organizare concurs încadrare post vacant de personal civil contractual – şef birou gr. I
 • U.M. 01867 Mihai Bravu – Organizare concursuri încadrare a două posturi vacante de personal civil contractual din cadrul Biroului drepturi băneşti salarizare şi decontări
 • U.M. 01867 Mihai Bravu – Organizare concursuri încadrare a trei posturi de personal civil contractual din cadrul Biroului contabilitate
 • U.M. 01867 Mihai Bravu – Organizare concursuri încadrare a trei posturi vacante de muncitor calificat I
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele finale la concursurile pentru încadrarea a două posturi de şofer I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de expert gr. I la Biroul structuri
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de analist gr. IA la Biroul state de organizare
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea postului vacant de îngrijitor – Formaţiunea de cazarmare
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea postului vacant de îngrijitor
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de economist specialist IA la Biroul drepturi băneşti (salarizare) şi decontări
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de economist specialist IA la Biroul contabilitate
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de muncitor calificat III (sudor)
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de şef birou gr. II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea a două posturi vacante de executie de expert gr. I
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultate finale examen încadrare post vacant de muncitor calificat I (zidar-pietrar)
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultate finale concurs încadrare post vacant de muncitor calificat I (instalator încălzire centrală şi gaze)
 • U.M. 01877 Pantelimon – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului vacant de referent tr. II
 • U.M. 01829 Bucureşti – Rezultate finale concurs încadrare post vacant de execuţie de şofer I
 • U.M. 01829 Bucureşti – Rezultatele finale ale concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de referent IA
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru postul de economist gr.I
 • U.M. 01867 Mihai Bravu – Organizare concurs încadrare post vacant de medic specialist
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultatele probei scrise la concursul de îngrijitor
 • U.M. 01867 Mihai Bravu – Organizare concurs încadrare post vacant de medic specialist
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Rezultatele finale ale concursului de încadrare post referent IA
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare concurs de încadrare a postului vacant de execuţie de economist gr. I, Compartiment financiar-contabil la Muzeul Național al Aviației Române
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele interviului la concursul organizat pentru posturile de şofer I
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele finale ale concursului de încadrare a postului vacant de economist specialist IA
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultate finale concurs încadrare post vacant de execuție de muncitor calificat I (instalator apa-canal)
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultate finale concurs încadrare post vacant de execuție de muncitor calificat I (electrician în construcții)
 • U.M. 01829 București – Rezultatele soluționării contestației cu privire la rezultatele interviului organizat pentru încadrare postului vacant de execuție de referent IA
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultate finale concurs încadrare posturi vacante de îngrijitori
 • U.M. 01895 București – Organizare concurs încadrare post vacant de muncitor calificat I (zidar)
 • U.M. 01829 București – Rezultate finale concurs încadrare post vacant de execuție de muncitor calificat I (electromecanic)
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare concurs încadrare posturi vacante de personal civil contractual de economist gr. I şi economist gr. II
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ cu rezultatele soluţionării contestaţiei cu privire la selecţia dosarelor de concurs pentru postul de economist gr. I
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ organizare examen promovare personal civil contractual in funcţie prevăzută cu nivel de studii superior
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de contabil I
 • U.M. 01877 Pantelimon – Anunţ cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de referent tr. II
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ cu rezultatele interviului pentru postul vacant de execuţie de muncitor calificat I
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ cu rezultatele interviului pentru postul vacant de muncitor calificat I
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele interviului la concursul de încadrare a postului de economist specialist IA
 • U.M. 01829 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele interviului la concursul de încadrare a postului vacant de execuţie de şofer I
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatele interviului la concursul de încadrare a postului de referent IA
 • U.M. 01829 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele interviului la concursul de încadrare a postului vacant de execuţie de referent IA
 • U.M. 01877 Pantelimon – Anunţ cu rezultatele examenului de promovare în treaptă profesională personal civil contractual
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de muncitor calificat I (instalator apă canal)
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru postul vacant de execuţie de muncitor calificat I (electrician in constructii)
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Rezultatele finale ale concursului pentru încadrarera postului de consilier juridic debutant
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de ingrijitor
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de economist gr.I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de expert gr. I
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunţ cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea posturilor de şofer
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunţ cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea posturilor vacante de îngrijitor
 • U.M. 01877 Pantelimon – Anunţ cu rezultatele examenului de promovare în treaptă profesională imediat superioară
 • U.M. 01829 Bucureşti – Anunţ rezultate interviu încadrare post vacant de execuţie de muncitor calificat I
 • UM 01877 Pantelimon – Anunţ cu rezultatele exaamenului de promovare ţn treaptă profesională imediat superioară
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ rezultat soluţionare contestaţii
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele probei practice la concursul pentru postul de economist specialist IA
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de expert gr. I
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu- Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de expert gr. III în Compartimentul asigurare psihologică
 • U.M. 02015 Bacau – Anunt rezultate proba practica post vacant de executie de muncitor calificat I (zidar-pietrar)
 • U.M. 02015 Bacau – Anunt rezultate proba practica post vacant de executie de muncitor calificat I (instalator incalzire centrala si gaze)
 • U.M. 01829 Bucureşti – Anunt rezultate proba practica incadrare post vacant de executie de sofer I
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultat examen de promovare personal civil contractual în grad profesional imediat superior
 • UM 01877 Pantelimon – Anunţ cu rezultatele probei scrise din cadrul concursului de încadrare a postului de referent tr. II Birou achiziţii publice
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele probei interviu la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de expert gr. I din cadrul Compartimentului misiuni externe
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele examenelor de promovare personal civil contractual
 • U.M. 01829 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent IA
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Anunţ cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de referent IA la Compartimentul Documente Clasificate
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Rezultatele probei interviu la concursul pentru postul de Consilier juridic debutant
 • U.M. 02015 Bacau – Anunt rezultate proba practica post vacant de executie de muncitor calificat I (instalator apa canal)
 • U.M. 02015 Bacau – Anunt rezultate proba practica post vacant de executie de muncitor calificat I (electrician in constructii)
 • U.M. 01895 Bucureşti – Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de contabil IA
 • U.M. 01810 Medias – Anunt cu rezultatul final la concursul pentru incadrarea postului de muncitor calificat
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunţ cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea posturilor vacante de şofer I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele interviului la examenul organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de expert gr. I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea a 2 posturi de expert gr. I Birou personal S.M.F.A.
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele probei scrise la concursul de încadrare a postului de economist specialist IA
 • U.M. 01829 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele probei scrise la concursul de încadrare a postului vacant de execuţie de muncitor calificat I (electromecanic)
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele finale ale concursurilor pentru încadrarea posturilor vacante de personal civil contractual
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea a două posturi de îngrijitor
 • U.M. 01810 Medias – Anunt cu rezultatul final la concursul pentru incadrarea postului de expert gradul I
 • U.M. 01810 Medias – Anunt cu rezultatul final la concursul pentru incadrarea postului de asistent medical principal
 • U.M. 01835 Bucuresti – Anunt organizare concursuri de incadrarea a posturilor vacante de executie de analist gr. IA si expert gr. I
 • 01802 Moara Vlasiei – Anunt cu rezultatele finale la concursul de ocupare a postului vacant de expert gr. II
 • U.M.02036 Pantelimon – Rezultat examen promovare personal civil contractual in treapta profesionala imediat superioara
 • U.M. 01915 Cristian- Anunţ cu rezultatele finale la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de contabil IA
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele finale ale concursurilor pentru încadrarea posturilor de personal civil contractual
 • U.M. 01961 Otopeni – Organizare concurs de încadrare a postului vacant de Şef Birou gr. II, Birou contabilitate
 • U.M. 01961 Otopeni- Organizare concurs de încadrare a postului vacant de muncitor III (sudor)
 • U.M. 01829 Bucureşti – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de şofer I
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de referent IA
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de economist specialist IA la Biroul drepturi băneşti (salarizare) şi decontări
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de economist specialist IA la Biroul contabilitate
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de expert gr. I
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de consilier juridic debutant
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de expert gr. I
 • U.M. 01802 Moara Vlasiei – Anunt cu rezultatele finale la concursul organizat pentru incadrarea postului vacant de executie de referent tr. II
 • U.M. 02036 Pantelimon – Rezultatele finale la examenul pentru încadrarea postului de tehnician I
 • U.M. 01810 Mediaş – Rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat I
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunţ cu rezultatele la proba interviu la examenele organizate pentru încadrarea posturilor vacante de personal contractual
 • U.M. 01810 Medias – U.M. 01810 Mediaş – Anunţ cu rezultatele probei interviu la concursul pentru incadrarea postului de expert gradul I
 • U.M. 01810 Medias – Anunt cu rezultatele probei interviu la concursul pentru incadrarea postului de asistent medical principal
 • U.M.02036 Pantelimon – Rezultat examen promovare personal civil contractual în grad profesional imediat superior
 • U.M. 02036 Pantelimon – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de tehnician IA
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Rezultatele probei interviu la examenul pentru încadrarea postului de expert gr. II
 • U.M. 01829 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru incadrarea postului vacant de execuţie de referent IA
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de executie de expert gr. I
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele probei interviu la examenele organizate pentru încadrarea posturilor vacante de la U.M. 01910 Verneşti
 • U.M. 01915 Cristian – Anunţ cu rezultatele la proba interviu la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de contabil IA
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea a două posturi de îngrijitori
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea a două posturi de şofer I
 • U.M. 01829 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de muncitor calificat I
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatele interviului organizat în cadrul concursului de încadrare a postului vacant de referent II
 • U.M. 02036 Pantelimon – Rezultatele probei interviu la examenul organizat pentru încadrarea postului de tehnician I
 • U.M. 01919 Otopeni – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de contabil IA
 • U.M. 01919 Otopeni – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de economist specialist IA
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Organizare concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de contabil I
 • U.M. 01837 – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Consilier juridic debutant
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de Economist specialist IA
 • U.M. 01810 Medias – Anunt cu rezultatele probei practice la concursul pentru incadrarea postului de muncitor calificat I bucatar
 • U.M. 02036 Pantelimon – Rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea postului de tehnician IA
 • U.M. 01877 – Examen promovare personal civil contractual în treaptă profesională imediat superioară
 • U.M. 01829 – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de şofer I
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele probei scrise la concursurile organizate pentru încadrarea posturilor vacante de personal civil contractual
 • U.M. 01810 Mediaş – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de expert gradul I
 • U.M. 01810 Mediaş – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de asistent medical principal
 • U.M. 01912 Borcea – Organizare concursuri încadrare posturi vacante de economist gr. I şi îngrijitor
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de expert gr. II
 • U.M. 01877 Pantelimon – Organizare examen promovare in treaptă profesională imediat superioară
 • U.M. 01877 Pantelimon – Anunţ examen promovare personal civil contractual in treaptă profesională imediat superioară
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunţ cu rezultatele probei scrise la concursurile organizate pentru încadrarea posturilor vacante de personal civil contractual – U.M. 01910 Verneşti
 • U.M. 01919 Otopeni – Rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de contabil IA-Structuri Sprijin Decizional
 • U.M. 01919 Otopeni – Rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de economist IA-Structuri Sprijin Decizional
 • U.M. 01915 Cristian – Anunt cu rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de contabil IA
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de îngrijitor
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de îngrijitor, Cămin militar de garnizoană
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ cu rezultatul selecţiei de dosare de concurs pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat I (electrician în construcţii)
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ cu rezultatul selecţiei de dosare pentru încadrarea postului vacant de execuţie de muncitor calificat I (instalator încălzire centrală şi gaze)
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ cu rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de muncitor calificat I
 • U.M. 02015 Bacău – Anunt cu rezultatul selectiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de muncitor calificat I zidar-pietrar
 • U.M. 01961 Otopeni – Organizare examen de promovare personal civil contractual în grad imediat superior
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de referent II
 • U.M.02036 Pantelimon-Anunt cu rezultatele la proba scrisa concurs tehnician I
 • U.M. 01961 Otopeni – Examene promovare personal civil contractual
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de expert gr. I Birou servicii trafic aerian
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Organizare concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de expert gr. III
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Organizare concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de economist specialist IA – Biroul salarizare
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Organizare concurs de încadrare post vacant de personal civil contractual de expert gr. I – Biroul achiziţii şi management
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Organizare concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de economist specialist IA – Biroul contabilitate
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Organizare concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de şef birou gr.II – Biroul salarizare
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Organizare concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de referent IA – Compartiment documente casificate
 • U.M.02036 Pantelimon – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de tehnician IA
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de expert gr. I
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de electrician
 • U.M. 01895 Bucureşti – Anunt organizare concurs de încadrare post vacant de contabil IA
 • U.M. 01835 Bucuresti – Anunt privind organizarea concursului de incadrare a doua posturi vacante de executie de p.c.c. de expert gr. I in cadrul Biroului personal
 • U.M. 01802 Moara Vlasiei – Anunt cu rezultatul selectiei dosarelor de concurs pentru incadrarea postului vacant de executie de expert gr.II
 • U.M. 01877 Pantelimon – Anunt cu rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul de incadrare a postului vacant de referent tr. II
 • U.M. 01919 Otopeni – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de economist IA
 • U.M. 01919 Otopeni – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de contabil IA
 • UM 01836 Otopeni – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante de personal civil contractual din cadrul U.M. 01836 Otopeni şi U.M. 01910 Verneşti
 • U.M. 01915 Cristian – Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de contabil IA
 • U.M. 01810 Medias – Rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru incadrarea postului de muncitor calificat tr.I (bucatar)
 • U.M. 01810 Medias – Rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru incadrarea postului de expert gr.I
 • U.M. 01810 Medias – Rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru incadrarea postului de asistent medical principal
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat III (electrician)
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de expert gr. I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de expert gr. I la Compartimentul misiuni externe
 • U.M. 02036 Pantelimon – Organizare examen promovare in treapta superioara referent tr. I
 • .M. 02036 Pantelimon – Organizare examen promovare in grad superior inginer gr. I
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de referent II
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului de expert gradul I
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului de electrician
 • U.M. 01829 Bucureşti – Anunt organizare concurs de încadrare a unui post vacant de executie de personal civil contractual de referent IA
 • U.M. 02036 Pantelimon – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de tehnician IA
 • U.M. 02036 Pantelimon – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de tehnician I
 • U.M. 01919 Otopeni – Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de economist specialist IA
 • U.M. 01919 Otopeni – Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de contabil IA
 • U.M. 01924 Bucureşti – Organizare concurs încadrare post vacant de economist specialist IA
 • U.M. 01961 Otopeni – Organizare concursuri încadrare posturi vacante de personal civil contractual
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Organizare concurs încadrare post vacant de execuţie de consilier juridic debutant
 • U.M. 01829 Bucureşti – Organizare concurs încadrare post vacant de executie de personal civil contractual de – muncitor calificat I
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de expert gr. I
 • U.M. 01829 Bucureşti – Anunţ organizare concurs încadrare a unui post vacant de executie de personal civil contractual de muncitor calificat I
 • U.M. 01829 Bucureşti – Anunt organizare concurs de încadrare a unui post vacant de executie de personal civil contractual de sofer I
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultate examen promovare personal civil contractual în grad superior
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultat probă scrisă examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01924 Bucuresti – Anunt cu rezultatul selectiei dosarelor de concurs pentru incadrarea postului vacant de executie de expert gr. I
 • U.M. 01924 Bucuresti – Anunt cu rezultatul selectiei dosarelor de concurs pentru incadarea postului vacant de executie de muncitor calificat III (electrician)
 • U.M. 02015 Bacau – Anunt cu rezultatul la proba scrisa a unui examen de promovare in grad profesional imediat superior
 • U.M. 02015 Bacau – Anunt organizare concurs de incadrare a unui post vacant de executie de muncitor calificat I (electrician in constructii)
 • U.M. 02015 Bacau-Anunt organizare concurs de incadrare a postului vacant de executie de muncitor calificat I (instalator apa-canal)
 • U.M. 02015 Bacau – Anunt organizare concurs de incadrare post vacant de executie de muncitor calificat I (instalator incalzire centrala si gaze)
 • U.M. 02015 Bacau – Anunt organizare concurs de incadare post vacant de executie de muncitor calificat I (zidar-pietrar)
 • U.M. 02015 Bacau – Anunt organizare concurs de incadrare a postului vacant de executie de ingrijitor
 • U.M. 02015 Bacau – Anunt organizare concurs de incadrare a unui post vacant de executie de ingrijitor la Cazarmare
 • U.M. 01835 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de personal civil contractual de expert gr. I
 • U.M. 01877 Pantelimon – Anunt organizare concurs de incadrare a postului vacant de executie de personal civil contractual de referent tr. II
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Organizare concurs încadrare post vacant de expert gr. II
 • U.M. 01810 Mediaș – Organizare concursuri încadrare posturi vacante de personal civil contractual
 • U.M. 01915 Cristian – Organizare concurs încadrare post vacant de execuție de contabil IA
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunt incadrare posturi vacante de personal civil contractual de muncitor calificat (bucatar), expert gr. I si asistent medical principal
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunt organizare concurs incadrare 7 posturi vacante de personal civil contractual din domeniul financiar-contabil
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Rezultate examen promovare
 • Anunt decizie de imputare
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultat examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare concurs de încadrare post vacant de execuţie de Expert gr. I, Compartiment misiuni externe
 • U.M. 01802 – Organizare concurs de încadrare post vacant de referent II, Birou monitorizare activităţi
 • U.M. 01919 Otopeni – Organizare concursuri încadrare posturi vacante de execuţie de economist specialist IA şi contabil IA
 • U.M. 02036 Pantelimon – Organizare concurs de încadrare post vacant de execuţie de tehnician tr. I- Birou energetic şi autorizare lucrări
 • U.M. 02036 Pantelimon – Organizare concurs de încadrare post vacant de execuţie de tehnician tr. I- Birou evidenţă patrimoniu imobiliar
 • U.M. 02036 Pantelimon – Organizare concurs încadrare post vacant de execuţie inginer gr. I
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ promovare studii superioare personal civil contractual
 • U.M. 01991 Târgşoru Nou – Rezultate examene pentru promovarea în grad profesional imediat superior
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ organizare examen promovare treaptă profesională
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultat examen promovare personal civil contractual în treaptă profesională imediat superioară
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ organizare concurs de încadrare posturi vacante de execuţie de Expert gr. I, Compartiment achiziţii publice şi Muncitor calificat III (electrician) în cadrul formaţiunii de cazarmare
 • U.M. 01802 – Anunt examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare examen promovare personal civil contractual în funcţie prevăzută cu nivel de studii superior
 • UM 01877 Pantelimon – Rezultate examen promovare in functie cu nivel de studii superior
 • U.M.01895 Bucureşti – Rezultate examene promovare personal civil contractual
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ examen promovare personal civil contractual în treaptă profesională imediat superioară
 • U.M. 01991 Targşoru Nou – Anunţ organizare examene promovare personal civil contractual
 • Anunt pentru publicare, inchiriere spatiu
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultate examene promovare personal civil contractual
 • U.M. 01919 Otopeni – Rezultat examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01877 Pantelimon – Organizare examen de promovare personal civil contractual
 • U.M. 01895 Bucureşti – Organizare examene promovare personal civil contractual
 • U.M. 01812 – Rezultate examene promovare personal civil contractual
 • U.M. 01919 – Organizare examen promovare personal civil contractual în grad imediat superior
 • U.M. 01912 Borcea – Organizare examene promovare personal civil contractual
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultat examen promovare personal civil contractual în grad profesional imediat superior
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultat examen promovare personal civil contractual în funcţie prevăzută cu nivel de studii superior
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultat examen promovare personal civil contractual în treaptă superioară
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultat examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01812 – Organizare examen promovare în postul de contabil I
 • U.M. 01812 – Organizare examen promovare în postul de contabil IA
 • U.M. 01812 – Organizare examen promovare în postul de expert gr. II
 • U.M. 01812 – Organizare examen promovare în postul de muncitor calificat I, popotă
 • U.M. 01812 – Organizare examen promovare în postul de expert gr. I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare examen promovare funcţie prevăzută cu nivel de studii superior
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare examen promovare treaptă profesională
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunţ rezultate examen promovare grad superior
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultate examen promovare personal civil contractual
 • Licitație publică închiriere teren
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunţ organizare examen promovare expert gr. II
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunţ organizare examen promovare economist debutant
 • U.M. 01877 Pantelimon – Rezultatele finale ale concursului pentru incadrarea postului vacant de contabil sef gr II la Contabilitate, Financiar-Contabil, Structuri de sprijin decizional
 • U.M. 01829 Bucureşti – Rezultat examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01915 Cristian – Rezultatele finale la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat treapta I (electrician de întreţinere şi reparaţii)
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultate finale concurs încadrare post vacant de execuţie de expert gr. II
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de contabil şef gradul I, din cadrul modulului contabil şef al U.M. 01919 Otopeni
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de economist specialist IA
 • U.M. 01915 Cristian – Rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat tr. I
 • U.M. 01877 Pantelimon – Rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea postului de contabil şef gr. II
 • U.M. 01919 Otopeni – Rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de contabil II, din cadrul substructurii Contabil Şef, Structuri Sprijin Decizional
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele probei interviului la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de contabil şef gr.I, modulul contabil şef al U.M. 01919 Otopeni
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele probei interviului la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de economist
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de expert gr. II la Biroul personal S.M.F.A
 • U.M. 01829-Rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent tr.IA, Compartimentul achiziţii publice, A.4-logistică
 • U.M. 01877 Pantelimon – Rezultatele probei practice la examenul pentru încadrarea postului de contabil şef gr. II
 • U.M. 01915 Cristian – Rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat I
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele probei practice la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de inginer specialist IA, la Laboratorul de încercări carburanţi lubrifianţi
 • U.M. 01919 Otopeni – Rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de contabil II, din cadrul substructurii Contabil şef, Structuri Sprijin Decizional
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat III – zidar în cadrul grupei lucru, formaţiune de cazarmare, Grupul 71 Sprijin
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de contabil şef gradul I, la modulul contabil şef din cadrul U.M. 01919 Otopeni
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de economist specialist IA, la modulul Contabil şef din cadrul U.M. 01915 Cristian
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de expert gr. II la Biroul personal S.M.F.A
 • U.M. 01829 Bucureşti- Rezultatele interviului organizat în cadrul concursului desfăşurat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent tr. IA, în cadrul Compartimentului achiziţii publice, A.4-logistică
 • 01802 Moara Vlasiei – Rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de economist gr.II, Birou contabilitate, financiar contabil
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultate examen promovare personal civil contractual)
 • U.M. 01915 Cristian – Rezultatele la proba scrisa la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat treapta I (electrician de întreținere și reparații)
 • U.M. 01969 Campia Turzii – Anunt cu rezultatele la interviul organizat pentru incadrarea postului vacant de executie de muncitor calificat III (zidar)
 • U.M. 01877 Pantelimon – Rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea postului de contabil şef gr. II
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea postului de inginer specialist IA
 • U.M. 01919 Otopeni – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de contabil II
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultate finale concurs încadrare tehnician IA
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Rezultatele interviului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de economist gr. II, Birou contabilitate, financiar contabil
 • U.M. 01829 – Rezultatele probei srise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent tr. IA, în cadrul Compartimentului achiziţii publice, A.4-logistică
 • U.M. 02015 – Rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Tehnician IA, Grupa lucru la Formaţiunea de cazarmare
 • U.M. 01829 Bucureşti – Organizare examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Rezultatele contestaţiei la proba practică la concursul pentru încadrarea postului de economist gr. II
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat III
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunt cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat treapta I (electrician de întreținere și reparații) din cadrul U.M. 01915 Cristian
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunt cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de inginer specialist IA


© Copyright Fortele Aeriene Romane
Certmil