Anunturi

 • U.M. 01877 Pantelimon – Anunt organizare concurs de incadrare a postului vacant de executie de personal civil contractual de referent tr. II
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Organizare concurs încadrare post vacant de expert gr. II
 • U.M. 01810 Mediaș – Organizare concursuri încadrare posturi vacante de personal civil contractual
 • U.M. 01915 Cristian – Organizare concurs încadrare post vacant de execuție de contabil IA
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunt incadrare posturi vacante de personal civil contractual de muncitor calificat (bucatar), expert gr. I si asistent medical principal
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunt organizare concurs incadrare 7 posturi vacante de personal civil contractual din domeniul financiar-contabil
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Rezultate examen promovare
 • Anunt decizie de imputare
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultat examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare concurs de încadrare post vacant de execuţie de Expert gr. I, Compartiment misiuni externe
 • U.M. 01802 – Organizare concurs de încadrare post vacant de referent II, Birou monitorizare activităţi
 • U.M. 01919 Otopeni – Organizare concursuri încadrare posturi vacante de execuţie de economist specialist IA şi contabil IA
 • U.M. 02036 Pantelimon – Organizare concurs de încadrare post vacant de execuţie de tehnician tr. I- Birou energetic şi autorizare lucrări
 • U.M. 02036 Pantelimon – Organizare concurs de încadrare post vacant de execuţie de tehnician tr. I- Birou evidenţă patrimoniu imobiliar
 • U.M. 02036 Pantelimon – Organizare concurs încadrare post vacant de execuţie inginer gr. I
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunţ promovare studii superioare personal civil contractual
 • U.M. 01991 Târgşoru Nou – Rezultate examene pentru promovarea în grad profesional imediat superior
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ organizare examen promovare treaptă profesională
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultat examen promovare personal civil contractual în treaptă profesională imediat superioară
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ organizare concurs de încadrare posturi vacante de execuţie de Expert gr. I, Compartiment achiziţii publice şi Muncitor calificat III (electrician) în cadrul formaţiunii de cazarmare
 • U.M. 01802 – Anunt examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare examen promovare personal civil contractual în funcţie prevăzută cu nivel de studii superior
 • UM 01877 Pantelimon – Rezultate examen promovare in functie cu nivel de studii superior
 • U.M.01895 Bucureşti – Rezultate examene promovare personal civil contractual
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ examen promovare personal civil contractual în treaptă profesională imediat superioară
 • U.M. 01991 Targşoru Nou – Anunţ organizare examene promovare personal civil contractual
 • Anunt pentru publicare, inchiriere spatiu
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultate examene promovare personal civil contractual
 • U.M. 01919 Otopeni – Rezultat examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01877 Pantelimon – Organizare examen de promovare personal civil contractual
 • U.M. 01895 Bucureşti – Organizare examene promovare personal civil contractual
 • U.M. 01812 – Rezultate examene promovare personal civil contractual
 • U.M. 01919 – Organizare examen promovare personal civil contractual în grad imediat superior
 • U.M. 01912 Borcea – Organizare examene promovare personal civil contractual
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultat examen promovare personal civil contractual în grad profesional imediat superior
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultat examen promovare personal civil contractual în funcţie prevăzută cu nivel de studii superior
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultat examen promovare personal civil contractual în treaptă superioară
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultat examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01812 – Organizare examen promovare în postul de contabil I
 • U.M. 01812 – Organizare examen promovare în postul de contabil IA
 • U.M. 01812 – Organizare examen promovare în postul de expert gr. II
 • U.M. 01812 – Organizare examen promovare în postul de muncitor calificat I, popotă
 • U.M. 01812 – Organizare examen promovare în postul de expert gr. I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare examen promovare funcţie prevăzută cu nivel de studii superior
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare examen promovare treaptă profesională
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunţ rezultate examen promovare grad superior
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultate examen promovare personal civil contractual
 • Licitație publică închiriere teren
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunţ organizare examen promovare expert gr. II
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunţ organizare examen promovare economist debutant
 • U.M. 01877 Pantelimon – Rezultatele finale ale concursului pentru incadrarea postului vacant de contabil sef gr II la Contabilitate, Financiar-Contabil, Structuri de sprijin decizional
 • U.M. 01829 Bucureşti – Rezultat examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01915 Cristian – Rezultatele finale la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat treapta I (electrician de întreţinere şi reparaţii)
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultate finale concurs încadrare post vacant de execuţie de expert gr. II
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de contabil şef gradul I, din cadrul modulului contabil şef al U.M. 01919 Otopeni
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de economist specialist IA
 • U.M. 01915 Cristian – Rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat tr. I
 • U.M. 01877 Pantelimon – Rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea postului de contabil şef gr. II
 • U.M. 01919 Otopeni – Rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de contabil II, din cadrul substructurii Contabil Şef, Structuri Sprijin Decizional
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele probei interviului la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de contabil şef gr.I, modulul contabil şef al U.M. 01919 Otopeni
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele probei interviului la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de economist
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de expert gr. II la Biroul personal S.M.F.A
 • U.M. 01829-Rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent tr.IA, Compartimentul achiziţii publice, A.4-logistică
 • U.M. 01877 Pantelimon – Rezultatele probei practice la examenul pentru încadrarea postului de contabil şef gr. II
 • U.M. 01915 Cristian – Rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat I
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele probei practice la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de inginer specialist IA, la Laboratorul de încercări carburanţi lubrifianţi
 • U.M. 01919 Otopeni – Rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de contabil II, din cadrul substructurii Contabil şef, Structuri Sprijin Decizional
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat III – zidar în cadrul grupei lucru, formaţiune de cazarmare, Grupul 71 Sprijin
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de contabil şef gradul I, la modulul contabil şef din cadrul U.M. 01919 Otopeni
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de economist specialist IA, la modulul Contabil şef din cadrul U.M. 01915 Cristian
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de expert gr. II la Biroul personal S.M.F.A
 • U.M. 01829 Bucureşti- Rezultatele interviului organizat în cadrul concursului desfăşurat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent tr. IA, în cadrul Compartimentului achiziţii publice, A.4-logistică
 • 01802 Moara Vlasiei – Rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de economist gr.II, Birou contabilitate, financiar contabil
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultate examen promovare personal civil contractual)
 • U.M. 01915 Cristian – Rezultatele la proba scrisa la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat treapta I (electrician de întreținere și reparații)
 • U.M. 01969 Campia Turzii – Anunt cu rezultatele la interviul organizat pentru incadrarea postului vacant de executie de muncitor calificat III (zidar)
 • U.M. 01877 Pantelimon – Rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea postului de contabil şef gr. II
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea postului de inginer specialist IA
 • U.M. 01919 Otopeni – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de contabil II
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultate finale concurs încadrare tehnician IA
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Rezultatele interviului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de economist gr. II, Birou contabilitate, financiar contabil
 • U.M. 01829 – Rezultatele probei srise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent tr. IA, în cadrul Compartimentului achiziţii publice, A.4-logistică
 • U.M. 02015 – Rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Tehnician IA, Grupa lucru la Formaţiunea de cazarmare
 • U.M. 01829 Bucureşti – Organizare examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Rezultatele contestaţiei la proba practică la concursul pentru încadrarea postului de economist gr. II
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat III
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunt cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat treapta I (electrician de întreținere și reparații) din cadrul U.M. 01915 Cristian
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunt cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de inginer specialist IA
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunt cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de conducere de contabil șef gradul I la U.M. 01919 Otopeni
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunt cu rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru incadrarea postului vacant de contabil II la Unitatea Militară 01919 Otopeni
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunt cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de economist specialist IA la UM 01915 Cristian
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de inginer specialist IA la Biroul CL
 • U.M. 01802 Moara Vlasiei – Anunt rezultate la proba practica pentru incadrarea postului vacant de executie de economist gr.II
 • U.M. 01829 Bucureşti – Anunt cu privire la selectia dosarelor de concurs pentru incadrarea postului vacant de executie de referent tr. IA
 • U.M.02015 Bacău – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Tehnician IA, Grupa lucru la Formaţiunea de cazarmare
 • U M 01835 Bucureşti – Rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de inginer specialist IA la Biroul CL
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat III
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Rezultatele finale ale concursului de încadrare pentru postul vacant de execuţie de contabil debutant la biroul contabilitate
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de contabil debutant la biroul salarizare
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de economist gradul II la biroul contabilitate
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunţ cu privire la concursul pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de personal civil contractual de economist specialist IA, modulul contabil şef al U.M. 01915 Cristian
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunţ cu privire la concursul pentru încadrarea unui post vacant de conducere de personal civil contractual de Contabil şef gradul I, modulul contabil şef al U.M. 01919 Otopeni
 • U.M.01802 Rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului vacant de execuţie de economist, gr. II, Birou contabilitate, financiar contabil
 • UM 01912 -Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de medic specialist (specialitatea medicină de familie), cabinet medical, asistenţă medicală
 • UM 01912 – Rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului vacant de execuţie de inginer gr.I din cadrul companiei comunicaţii Aero şi S.T.N.A
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de expert gr. II Birou personal S.M.F.A
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de muncitor calificat III
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de tehnician tr. IA
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Rezultatele interviului pentru încadrarea postului de contabil debutant – Biroul contabilitate
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Rezultatele interviului pentru încadrarea postului de contabil debutant – Biroul salarizare
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Rezultatele interviului pentru încadrarea postului de economist gr. II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de inginer specialist IA
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultate proba interviu concurs încadrare post vacant de referent tr. II
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultate finale concurs încadrare post vacant de operator control spaţiu aerian tr. III
 • U.M. 01802- Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de economist gr.II, Birou contabilitate, Financiar contabil
 • UM 01912 – Rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de inginer gr.I
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultatele la interviul organizat pentru ocuparea postului vacant de executie de operator control spatiu aerian tr. III
 • U.M. 01837 Mihail Kogalniceanu – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de executie de economist gr. II
 • U.M. 01837 Mihail Kogalniceanu – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de executie de contabil debutant la Biroul contabilitate
 • U.M. 01837 Mihail Kogalniceanu – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de executie de contabil debutant la Biroul salarizare
 • U.M. 01919 Otopeni – Anunt cu rezultate finale la examenul organizat pentru incadrarea postului vacant de executie de tehnician IA
 • U.M. 01924 Bucuresti – Anunt rezultat final examen incadrare post vacant de contabil tr.I
 • U.M. 02036 Pantelimon – Anunt cu rezultatele finale la concursul organizat pentru incadrarea postului vacant de executie de referent tr. I
 • U.M. 02036 Pantelimon – Anunt cu rezultatele finale la examenul organizat pentru incadrarea postului vacant de executie de inginer gr. II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de muzeograf debutant la Muzeul Naţional al Aviaţiei Române
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele finale la examenul pentru încadrarea postului de muzeograf gr. IA la Muzeul Naţional al Aviaţiei Române
 • U.M. 01912 Borcea – Anunt concurs post medic specialist
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrare postului de referent tr. II
 • U.M. 01877 Pantelimon – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de contabil şef gr. II
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele probei interviu la examenul organizat pentru încadrarea postului de contabil tr. I
 • U.M. 01915 Cristian – Organizare concurs încadrare post vacant de muncitor calificat tr. I (electrician de întreţinere şi reparaţii)
 • U.M. 01836 Otopeni – Organizare concurs încadrare post vacant de inginer specialist IA
 • U.M. 01836 Otopeni – Organizare concurs încadrare post vacant de economist specialist IA, la U.M. 01915 Cristian
 • U.M. 01836 Otopeni – Organizare concurs încadrare post vacant de conducere de contabil şef gr. I
 • U.M. 01919 Otopeni – Organizare concurs încadrare post vacant de contabil tr. II
 • U.M. 01919 Otopeni – Rezultatele probei interviu la examenul organizat pentru încadrarea postului de tehnician IA
 • U.M. 02036 Pantelimon – Rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului de referent tr. I
 • U.M. 01829 Bucureşti – Organizare concurs încadrare post vacant de referent IA
 • U.M.01969 – Anunţ organizare concurs de încadrare a posului vacant de execuţie de muncitor calificat III (zidar), grupa lucru,formaţiune de cazarmare
 • U.M. 01836 – Rezultatele finale la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de personal civil contractual de contabil șef gradul I, modulul contabil șef al UM 01915 Cristian
 • U.M. 01969 – Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea postului de Expert gr.III
 • U.M. 01912 – Rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea postului de operator control spaţiu aerian treapta III
 • U.M. 02036 Pantelimon – Rezultatele probei interviu la examenul pentru încadrarea postului de inginer gr. II
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de economist gr. II
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de contabil debutant – Biroul contabilitate
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de contabil debutant – Biroul salarizare
 • U M 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de consilier juridic gr. II
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele probei scrise la examenul pentru încadrarea postului vacant de contabil tr. I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele probei interviu la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de muzeograf gr.IA la Muzeul Naţional al Aviaţiei Române
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de muzeograf debutant la Muzeul Naţional al Aviaţiei Române
 • U.M. 01912 – Anunt rezultate proba scrisa pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent tr. II, Compartiment documente clasificate
 • U.M 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului de expert gr. III
 • U.M. 01919 Otopeni – Rezultatele probei practice la examenul organizat pentru încadrarea postului de tehnician IA
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele probei interviu la examenul organizat pentru încadrarea postului de contabil şef gr. I
 • U.M. 02036 Pantelimon – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de referent tr. I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare concurs încadrare post vacant de execuţie de expert gr. II
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de operator control spaţiu aerian III
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului de consilier juridic gr. II
 • U.M. 02036 Pantelimon – Rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru încadrarea postului de inginer gr. II
 • U.M. 02015 – Anunţ organizare concurs de încadrare post vacant de execuţie de Tehnician IA, Grupa de lucru la Formaţiunea de cazarmare
 • U.M. 02015 – Anunţ organizare concurs de încadrare post vacant de execuţie muncitor calificat III (instalator incălzire centrală şi gaze), Grupa lucru la Formaţiunea de cazarmare
 • U M 01969 CÂMPIA TURZII – Anunt amanare Proba interviu concurs pentru ocupare posturi vacante de personal civil
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de muzeograf gr.IA
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de muzeograf debutant
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru încadrarea postului de contabil şef gr. I
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultate selecţie dosare de concurs pentru încadrarea postului de referent tr. II
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Organizare concurs încadrare post vacant de economist gr. II
 • U.M. 01919 Otopeni – Rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru încadrarea postului de tehnician IA
 • U.M. 01912 Borcea – Organizare concurs inginer sistem gr.I, Compania 865 comunicaţii aero şi sisteme tehnice de navigaţie aeriană
 • U.M. 01924 – rezultatele selecţiei dosarului de concurs pentru încadrarea postului de contabil I, compartimentul financiar-contabil
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de inginer specialist gr. IA la Biroul carburanţi-lubrifianţi
 • U.M. 01969 Campia-Turzii-Anunt cu rezultatele la proba scrisa a concursului pentru ocuparea postului vacant de expert gr. III (psiholog)
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de operator control spaţiu aerian
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocupare postului de consilier juridic gr. II
 • U.M. 02036 Pantelimon – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de referent tr. I
 • U.M. 02036 Pantelimon – Rezultatele selecţiei dosarelor concurs pentru încadrarea postului de inginer gr. II
 • U.M. 01877 Pantelimon – Organizare concurs de încadrare post vacant de contabil şef gr. II
 • U.M. 01919 Otopeni – Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de tehnician IA
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea a două posturi de contabil şef gr. I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de muzeograf gradul IA
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de muzeograf debutant
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor de consilier juridic gr. II şi expert gr. III
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ privind încadrarea postului de contabil IA
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Organizare concurs încadrare a unui post de economist gr.II şi a două posturi de contabil debutant
 • U.M.01961 Otopeni – Rezultate finale concurs încadrare medic specialist
 • U.M. 01924 Bucureşti – Organizare concurs încadrare post vacant contabil tr. I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare concurs încadrare post vacant de execuţie de inginer specialist gr. IA
 • U.M. 01912 Borcea – Organizare concurs încadrare post vacant de referent tr. II
 • U.M. 02036 Pantelimon – Organizare concurs încadrare post vacant de inginer gr. II
 • U.M. 01912 Borcea – Organizare concurs încadrare post vacant de operator control spaţiu aerian tr. III
 • U.M. 02036 Pantelimon – Organizare concurs încadrare post vacant de referent tr. I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultat examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01836 Otopeni – Organizare concursuri de încadrare a două postrui vacante de conducere de contabil şef gr. I
 • U.M. 01919 Otopeni – Organizare concurs încadrare post vacant de tehnician IA
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare concurs de încadrare a postului vacant de execuţie de muzeograf debutant din cadrul Muzeului Naţional al Aviaţiei Române
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare concurs de încadrare a postului vacant de execuţie de muzeograf gr. IA din cadrul Muzeului Naţional al Aviaţiei Române
 • U.M. 01895 Chitila – Organizare concurs încadrare post vacant de execuţie de contabil IA
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Organizare concurs încadrare post vacant de execuţie de personal civil contractual – expert gr. III
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Organizare concurs încadrare post vacant de execuţie de personal civil contractual – consilier juridic gr. II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01912 Borcea-Anunt rezultate promovare in functie cu nivel de studii superior
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de şef birou gr. I – Birou salarizare
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de şef birou gr. I – Birou contabilitate
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de analist gr. II
 • U.M. 01924 Bucureşti – Organizare examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuţie de expert gr.III la Muzeul Naţional al Aviaţiei Române
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele interviului la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de analist gr. II
 • U.M. 01837 Mihail Kogalniceanu – Rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de sef birou gr. I Birou contabilitate
 • U.M. 01837 Mihail Kogalniceanu – Rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de sef birou gr. I Birou salarizare
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultat examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de expert gr. III
 • U.M. 01912 Borcea – Organizare examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de şef birou gr. I – Birou contabilitate
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de şef birou gr. I – Birou salarizare
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de analist gr. II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de executie de expert gr. III
 • U.M. 01837 Mihail Kogalniceanu – Rezultatele solutionarii contestatiei cu privire la selecţia dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de conducere de sef birou gr.I la Biroul salarizare
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de conducere de şef birou gr. I – Birou salarizare
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu- Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de vacant de conducere de şef birou gr. I – Birou contabilitate
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultate finale concurs încadrare post vacant de execuţie de expert gr. I la Biroul planificare şi evidenţă personal
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de expert gr. III la Muzeul Naţional la Aviaţiei Române
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de medic specialist (Detaşament căutare, salvare şi evacuare medicală)
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele interviului la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de Expert gr. I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare examen promovare personal civil contractual în funcţie prevăzută cu nivel de studii superior
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de executie de expert gr. I
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultate probă scrisă examen promovare
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de muzeograf gr. II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatul solutionarii contestatiei la proba interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de muzeograf gr. II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de muzeograf gr. II
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Organizare concurs încadrare a două posturi vacante de personal civil contractual de şef birou gr. I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de expert gr. III la Muzeul Naţional al Aviaţiei Române
 • U.M. 01835 Bucuresti – Anunt cu privire la rezultatul la proba scrisa pentru incadrarea postului vacant de executie de muzeograf gr.II
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultate finale concurs încadrare post vacant de expert gr. III
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de muzeograf gr. II
 • U.M. 01961 Otopeni- Anunt cu rezultatele la proba inerviului organizat pentru incadrarea postului vacant de executie de expert gr. III
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Organizare examen promovare în funcţie prevăzută cu nivel de studii superior
 • U.M. 01961 Otopeni – Modificare calendar concurs încadrare post vacant de expert gr. III
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatul probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de executie de expert gr. III
 • U.M. 02015 Bacau- Rezultate examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de consilier juridic gr. IA
 • U.M. 01924 – Anunt cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea postului temporar vacant de ingrijitor
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele finale la concursul de încadrare a postului de muncitor calificat I (bucătar)
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de economist debutant
 • U.M. 01924 – Anunt cu rezultatele la interviul organizat pentru ocuparea postului temporar vacant de ingrijitor
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de expert gr. III
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de consilier juridic gr. IA
 • U.M. 01969 – Anunt rezultate la interviul organizat pentru ocuparea postului vacant de executie de muncitor calificat (bucatar)
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare concurs de încadrare a postului vacant de execuţie de muzeograf gr. II din cadrul Muzeului Naţional al Aviaţiei Române
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunt cu rezultatele la proba interviului pentru incadrarea postului vacant de executie de economist debutant
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de analist gr. II
 • U.M. 01924 – Anunt cu rezultatele la proba practica la concursul organizat pentru incadrarea postului vacant de executie de ingrijitor
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de expert gr. I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultat examen promovare în grad profesional imediat superior
 • U.M. 01835 Bucuresti – Anunt cu privire la rezultatul la proba scrisa pentru incadrarea postului vacant de executie de consilier juridic gr.I
 • U.M. 01969 – Anunt cu rezultatele finale la examenul organizat pentru incadrare postului vacant de medic specialist
 • U.M. 01835 Bucuresti – Anunt rezultate la interviul organizat pentru ocuparea postului vacant de executie de analist gr. II
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de economist debutant
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat tr. I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de expert gr. I
 • U.M. 01895 Bucureşti – Rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de şef birou gr. II
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de îngrijitor
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele finale la concursurile organizate pentru încadrarea a trei posturi de muncitor calificat tr. III
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de consilier juridic gr. IA
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de analist gr. II la Biroul baze de date, locaţia Boboc
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de analist gr. II
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat tr.I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatul probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de expert gr. I
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de economist debutant
 • U.M. 01895 Bucureşti – Rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului de şef birou gr. II
 • U.M. 02015 Bacău – Organizare examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de expert gr. I la Biroul planificare şi evidenţă personal
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele probei interviu la concursurile organizate pentru încadrarea a trei posturi de muncitor calificat III (bucătar)
 • U.M. 01961 Otopeni – Organizare concurs încadrare post vacant de personal civil contractual – expert gr. III
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru ocuparea postului de muncitor calificat I (bucătar)
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de executie de expert gr. I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarerelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de executie de analist gr. II
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat III (bucătar)
 • U.M. 01895 Bucureşti – Rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului de şef birou gr. II
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele probei practice la concursurile pentru încadrarea a trei posturi de muncitor calificat tr. III (bucătar)
 • U.M. 01924 Bucureşti – Organizare concurs încadrare post temporar vacant de îngrijitor la Căminul militar de garnizoană ctg. I Braşov
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare examen promovare în grad profesional personal civil contractual
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de şef birou gr. I, Birou salarizare şi alte drepturi băneşti
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de şef birou gr. II, Birou contabilitate
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat tr. III (bucătar)
 • U.M. 01895 Bucureşti – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de şef birou gr. II
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea postului de şef birou gr. I
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului de şef birou gr. II
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele probei scrise la concursurile organizate pentru încadrarea a trei posturi de muncitor calificat III (bucătar)
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de expert gr. I, Biroul învăţământ
 • U.M. 02036 Pantelimon – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de consilier juridic gr. IA
 • U.M. 01895 Bucureşti – Rezultatele finale la concursurile organizate pentru încadarea a două posturi de muncitor calificat IV (bucătar)
 • U.M. 01895 Bucureşti – Rezultatele soluţionării contestaţiei cu privire la selecţia dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de şef birou gr. II
 • U.M. 01924 – Rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat III (bucătar)
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare concurs încadrare post vacant de personal civil contractual – analist gr. II (Birou baze de date – locaţia Boboc)
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare concurs încadrare post vacant de personal civil contractual – consilier juridic gr. IA
 • U.M. 02036 Pantelimon – Anunt cu rezultatele la proba inerviului organizat pentru incadrarea postului vacant de executie de consilier juridic gr. I
 • U.M. 01895 – Anunt cu rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru incadrarea postului vacant de sef birou gr. II la Biroul drepturi banesti (salarizare)
 • U.M. 01812 – Rezultate examen promovare in grad profesional imediat superior
 • U.M. 02036 Pantelimon – Anunt cu rezultatele la proba inerviului organizat pentru incadrarea postului vacant de executie de consilier juridic gr. I
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Anunt rezultate finale incadrare post vacant de executie de personal civil contractual de economist gr. II
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Anunt rezultate finale incadrare post vacant de executie de personal civil contractual de economist gr. II la Biroul drepturi banesti salarizare si decontari
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Anunt rezultate la proba scrisa la concursul organizat pentru incadrarea postului vacant de conducere de sef Birou gr. I la Biroul drepturi banesti salarizare si decontari
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Anunt rezultate la proba scrisa la concursul organizat pentru incadrarea postului vacant de conducere de sef Birou gr. I la Biroul contabilitate
 • U.M. 01895 Chtila – Anunt cu rezultatele la proba inerviului organizat pentru incadrarea posturilor vacante de executie de muncitor calificat tr. IV – bucatar
 • U.M. 01836 Otopeni – Organizare concurs sau examen de incadrare a postului vacant de executie de personal civil contractual de economist debutant
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare concurs de încadrare a postului vacant de executie de personal civil contractual – expert gr. I
 • U.M. 02015 Bacau – Anunt organizare concurs sau examen de incadrare a postului vacant de executie de personal civil contractual de medic specialist
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Rezultat final examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01961 – Anunt cu rezultatele selectiei dosarelor de concurs la examenul sau concursul organizat pentru ocuparea a trei posturi vacante de executie de personal civil contractual de muncitor calificat tr. III (bucatar)
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Rezultatul interviului organizat în cadrul concursului de ocupare a postului vacant de execuţie de economist gr. II la Biroul contabilitate
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Rezultatul interviului organizat in cadrul concursului de ocupare a postului vacant de execuţie de economist gr. II la Biroul drepturi băneşti (salarizare) şi decontări
 • U.M. 02036 Pantelimon – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadarea postului de consilier juridic gr. IA
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare concurs încadrare post vacant de personal civil contractual – analist gr. II
 • U.M. 01895 Bucureşti – Rezultatele probei scrise la concursurile organizate pentru încadrarea a două posturi de muncitor calificat IV (bucătar)
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de muncitor calificat tr. III (bucătar)
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de șef birou gr. I
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de șef birou gr. II, birou contabilitate
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de economist gr. II, birou drepturi bănești (salarizare) și decontări
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de economist gr. II, birou contabilitate
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Organizare concurs încadrare post vacant de muncitor calificat I (bucătar)
 • U.M. 01895 Chitila – Anunt cu rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru incadrarea a doua posturi vacante de executie de muncitor calificat IV (bucatar)
 • U.M. 01835 Bucuresti – Anunt organizare concurs pentru incadrarea postului vacant de executie de expert gr. I la Biroul invatamant
 • U.M. 02036 Pantelimon – Anunt cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de consilier juridic gr.IA din cadrul Compartimentului juridic
 • U.M.01812 – Anunt organizare examene de promovare in grad profesional imediat superior
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Anunt cu rezultatul selectiei dosarelor de concurs pentru incadrarea postului vacant de economist gr.II la Biroul drepturi banesti (salarizare) si decontari
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Anunt cu rezultatul selectiei dosarelor de concurs pentru incadrarea postului vacant de economist gr.II la Biroul contabilitate
 • U.M. 01969 Campia-Turzii – Anunt organizare examen de promovare promovare
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunt organizare concurs de incadrare 3 posturi vacante de executie de personal civil contractual de bucatar
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ organizare concurs de încadrare a postului vacant de execuţie de personal civil contractual de muncitor calificat III (bucătar)
 • U.M. 01895 Chitila – Organizare concurs încadrare post vacant de şef birou gr. II
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Organizare concurs încadrare post vacant de şef birou gr. II
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Organizare concurs încadrare post vacant de şef birou gr. I
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea a două posturi de medic specialist medicină generală
 • U.M. 02036 Pantelimon – Organizare concurs încadrare post vacant de consilier juridic gr. IA
 • U.M. 01895 Bucureşti – Organizare concurs încadrare a două funcţii de muncitor calificat IV (bucătar) la U.M. 01798 Adîncata şi U.M. 01896T Braşov
 • U.M. 01965 Bucureşti – Rezultate finale examen promovare expert gr.I
 • U.M. 01965 Bucureşti – Rezultate finale examen promovare
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Organizare concurs încadrare post vacant de economist gr. II la Biroul drepturi baneşti (salarizare) şi decontări
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Organizare concurs încadrare post vacant de economist gr. II la Biroul contabilitate
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Organizare concurs încadrare a două posturi de medic specialist medicină generală
 • U.M. 01965 Bucureşti – Organizare examen promovare personal civil contractual – expert gr. II
 • U.M. 01965 Bucureşti – Organizare examen promovare personal civil contractual – expert gr. I
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultate finale promovare personal civil contractual
 • U.M. 01969 Câmpia-Turzii – Anunt examen promovare in grad profesional
 • U.M. 01912 Borcea – Anunt promovare personal civil contractual
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultate examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunt organizare examen de promovare in grad profesional imediat superior
 • U.M. 01969 Câmpia-Turzii – Anunt cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de medic
 • U.M. 01969 Campia Turzii – Anunt cu privire la graficul de desfasurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de executie de personal civil contractual de medic
 • U.M. 01930 E Giarmata – Rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de medic
 • U.M. 01835 Bucuresti – Rezultat examen promovare în functie prevazuta cu un nivel de studii superior
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultat final examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultate finale examen promovare personal civil contractual.pdf
 • U.M. 01895 Bucuresti – Rezultate finale examen promovare muncitor calificat II (ospatar)
 • U.M. 01895 Bucuresti – Rezultate finale examen promovare muncitor calificat I
 • U.M. 01895 Bucuresti – Rezultate finale examen promovare economist gr. I
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Organizare concurs de încadrare post vacant de medic
 • U.M. 01835 Bucuresti – Organizare examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01895 Chitila – Anunt organizare examen de promovare in grad profesional (economist gr. I)
 • U.M. 01895 Chitila – Anunt organizare examen de promovare in treapta profesionala (muncitor calificat I – bucatar)
 • U.M. 01895 Chitila – Anunt organizare examen de promovare in treapta profesionala (muncitor calificat II -ospatar)
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunt organizare examen de promovare in treapta profesionala
 • U.M. 02015 Bacau – Rezultate proba scrisa examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01895 Bucuresti – Organizare examen promovare grad profesional imediat superior
 • U.M. 01835 Bucuresti – Rezultate examen promovare în functii prevazute cu un nivel de studii superior
 • U.M. 01835 Bucuresti – Anunt examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01802 Moara Vlasiei – Rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de medic specialist
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunt privind concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de medic
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele solutionarii contestatiilor la proba practica la concursul organizat pentru încadrarea postului de medic
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunt cu rezultatele la proba practica pentru incadrarea postului vacant de medic
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunt cu rezultatele la proba scrisa la concursul organizat pentru incadrarea postului vacant de medic
 • U.M. 01802 – Anunt rezultate la proba scrisa pentru incadrarea postului de medic specialist
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunt organizare concurs de incadrare post vacant de medic
 • U.M. 01835 Bucuresti – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de contabil sef gr.II (01965)
 • U.M. 01835 Bucuresti – Anunt rezultate la interviul organizat pentru ocuparea postului vacant de contabil sef gr. II
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele finale la concursurile organizate pentru încadrarea a sase posturi de personal civil contractual
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de inginer gr. II
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat tr. I (laborant)
 • U.M. 01919 Otopeni – Rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat I (frezor)
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele probei interviu la concursurile organizate pentru încadrarea a sase posturi vacante de personal civil contractual
 • U.M. 01835 Bucuresti – Rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de contabil sef gr. II (U.M. 01965 Bucuresti)
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de inginer gr. II
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele solutionarii contestatiei cu privire la proba practica a concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de îngrijitor
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de economist debutant
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de medic
 • U.M. 01912 Borcea – Organizare concurs încadrare post vacant de conducere de medic specialist (comandant detasament)
 • U.M. 01919 Otopeni – Rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat tr. I (frezor)
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat tr. I (laborant)
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele probei practice si rezultatele probei interviu la concursurile organizate pentru încadrarea a sapte posturi vacante de personal civil contractual
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele finale la concursurile organizate pentru încadrarea a doua posturi de expert gr. III
 • U.M. 01810 Medias – Rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de contabil tr. IA
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunt angajare post vacant de executie medic
 • U.M. 01835 Bucuresti – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de contabil sef gr. II (U.M. 01965 Bucuresti)
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de inginer gr. II
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultate examen promovare grad profesional superior personal civil contractual
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat tr. I (laborant)
 • U.M. 01919 Otopeni – Rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat tr. I (frezor)
 • U.M. 01810 Medias – Rezultatele probei interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de contabil tr. IA
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele probei interviu la concursurile pentru încadrarea a doua posturi de expert gr. III
 • UM 01924 Bucuresti – Rezultatele finale ale concursului de încadrare post vacant de personal civil contractual contabil tr.I
 • UM 01924 Bucuresti – Rezultatele finale ale concursului de încadrare post vacant de personal civil contractual sofer tr. I
 • U.M. 02036 Pantelimon – Rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de inginer gr. I
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele probei scrise la concursurile pentru încadrarea a sapte posturi vacante de personal civil contractual
 • UM 01924 Bucuresti – Rezultatele interiviului la concursul de încadrare post vacant de personal civil contractual sofer tr. I
 • U.M. 01835 Bucuresti – Rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de contabil sef gr. II (01965)
 • U.M. 02036 Pantelimon – Rezultatele la interviul organizat pentru incadrarea postului vacant de executie de inginer gr. I
 • U.M. 01919 Otopeni – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat tr. I(frezor)
 • U.M. 01810 Medias – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de contabil tr. IA
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele probei scrise la concursurile organizate pentru încadrarea a trei posturi vacante de personal civil contractual
 • U M 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele selectiei doserelor de concurs pentru încadrarea a sapte posturi vacante de personal civil contractual
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului vacant de sofer tr. II
 • U.M. 01924 Bucuresti – Rezultatul solutionarii contestatiei cu privire la proba practica la concursul pentru încadrarea postului vacant de contabil tr. I.
 • UM 01924 Bucuresti – Rezultatele probei practice la concursul de încadrare post vacant de personal civil contractual sofer tr. I
 • UM 01924 Bucuresti – Rezultatele probei practice la concursul de încadrare post vacant de personal civil contractual contabil tr.I
 • U.M. 02036 Pantelimon – Rezultatele la proba scrisa la concursul organizat pentru încadrarea postului de inginer gr. I
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului vacant de operator pentru controlul spatiului aerian
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului vacant de expert gr. II
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea postului vacant de sofer tr. II
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunt rezultate selectie dosare de concurs incadrare posturi vacante de expert gr.III, inginer gr. II si muncitor calificat tr. I
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunt selectie dosare de concurs incadrare post vacant de executie de contabil tr. IA
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunt rezultate selectie dosare de concurs pentru incadrarea postului vacant de muncitor calificat tr.I (frezor)
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Anunt cu rezultatele la interviul organizat pentru incadrarea postului vacant de executie de expert
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Anunt cu rezultatele la interviul organizat pentru incadrarea postului vacant de executie de operator control spatiu aerian
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Anunt cu rezultatele la interviul organizat pentru incadrarea postului vacant de executie de sofer
 • UM 01924 Bucuresti – Rezultatele probei scrise la concursul de încadrare post vacant de personal civil contractual sofer tr. I
 • UM 01924 Bucuresti – Rezultatele probei scrise la concursul de încadrare post vacant de personal civil contractual contabil tr.I
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de operator pentru controlul spatiului aerian tr. I
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de sofer tr. II
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru pentru încadrarea functiei vacante de expert gr. II
 • U.M. 01912 Borcea – Examen promovare grad profesional
 • U.M. 01802 Moara Vlasiei – Rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de medic specialist
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de sofer tr. II
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de operator control spatiu aerian
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de expert gr. II
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de medic specialist
 • U.M. 01924 Bucuresti – Rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de sofer tr. I
 • U.M. 01924 Bucuresti – Rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de contabil tr. I
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Rezultate finale la concursul pentru încadrarea postului de referent tr. I
 • U.M. 01924 Bucuresti – Modificare calendar organizare concursuri de încadrare (contabil tr. I si sofer tr. I)
 • U.M. 01969 Campia Turzii – Organizare concursuri incadrare posturi vacante de personal civil contractual
 • U.M. 02015 Bacau – Organizare concurs încadrare post vacant de sofer tr. I
 • U.M. 01919 Otopeni – Organizare concurs încadrare post vacant de muncitor calificat tr. I (frezor)
 • U.M. 01836 Otopeni – Organizare concursuri încadrare a patru posturi vacante de personal civil contractual
 • U.M. 01810 Medias – Organizare concurs încadrare post vacant de contabil tr. IA
 • U.M. 01835 Bucuresti – Organizare concurs încadrare post vacant de contabil sef gr. II la Muzeul National al Aviatiei Române
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Rezultatele interviului la concursul pentru încadrarea postului de referent tr. I
 • U.M. 02036 Pantelimon – Rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de inginer gr. I
 • U.M. 01835 Bucuresti – Rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de executie de consilier juridic gr. IA la Muzeul National al Aviatiei Române
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Rezultate finale examen promovare în grad profesional personal civil contractual
 • U.M. 01835 Bucuresti – Rezultatele interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de executie de consilier gr. IA la Muzeul National al Aviatiei Romane
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de referent tr. I
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Organizare examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Organizare concurs încadrare post vacant de personal civil contractual (sofer tr. II)
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Organizare concurs încadrare post vacant de personal civil contractual (operator pentru controlul spatiului aerian gr. I)
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Organizare concurs încadrare post vacant de personal civil contractual (expert gr. II)
 • U.M. 01924 Bucuresti – Organizare concurs încadrare posturi vacante de personal civil contractual de contabil tr. I si sofer tr. I
 • U.M. 01835 Bucuresti – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de consilier juridic gr. IA la Muzeul National al Aviatiei Române
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de referent tr. I
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Rezultat final examen promovare functie
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunt cu rezultatele finale la concursurile organizate pentru incadrarea a doua posturi vacante de executie de economist gr. II
 • U.M. 01802 Moara Vlasiei – Anunt licitatie
 • U.M. 01961 Otopeni – Organizare concurs încadrare post vacant de medic specialist, publicat 10.07.2017
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele la proba interviu la concursurile pentru încadrarea a doua posturi vacante de economist gr. II
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Organizare examen promovare grad profesional
 • U.M. 01835 Bucuresti – Rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de consilier juridic gr. IA
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea a doua posturi vacante de economist gr. II
 • U.M. 01835 Bucuresti – Rezultate examen promovare în grad profesional
 • U.M. 02036 Pantelimon – Organizare concurs încadrare post vacant de inginer gr. I
 • U.M. 01895 Chitila – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului vacant de sef birou gr. I
 • U.M. 01914 Domnesti – Anunt cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru incadrarea postului de medic specialist
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Organizare concurs încadrare post vacant de referent tr. I
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Organizare examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de consilier juridic gr. II
 • U.M. 02015 Bacau – Rezultatele finale la examenul de promovare în grad profesional (analist IA)
 • U.M. 02015 Bacau – Rezultatele finale la examenul de promovare în grad profesional (economist specialist IA)
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatul selectiei dosarelor de concurs pentru încadrarea a doua posturi vacante de economist gr. II
 • U.M. 01835 Bucuresti – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de analist (programator) ajutor tr.I
 • U.M. 01895 Chitila – Rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea postului de sef birou gr. I
 • U.M. 01914 Domnesti – Rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului vacant de medic specialist
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunt cu rezultatele la interviul organizat in cadrul examenului de ocupare a postului vacant de executie de consilier juridic gr. II
 • U.M. 02015 Bacau – Rezultate examen de promovare grad profesional – economist specialist IA
 • U.M. 02015 Bacau – Rezultate examen de promovare grad profesional – analist IA
 • U.M. 01835 Bucuresti – Rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de analist (programator) ajutor tr. I
 • U.M. 01895 Chitila – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de sef birou gr. I
 • U.M. 01835 Bucuresti – Organizare concurs încadrare post vacant de consilier juridic gr. IA la Muzeul Aviatiei Române
 • U.M. 01835 Bucuresti – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de expert gr.I (01965)
 • U.M. 01835 Bucuresti – Rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant gestionar custode tr. IA – Medias
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultatele selec?iei dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor de comandant detasament si sef cabinet medical
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de consilier juridic gr. II
 • U.M. 01835 Bucuresti – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de analist (programator) ajutor tr.I
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultate examen promovare în grad treapta profesionala
 • U.M. 01895 Chitila – Rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de sef birou gr. I
 • U.M. 01835 Bucuresti – Rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de expert gr. I (01965)
 • U.M. 01835 Bucuresti – Rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de gestionar custode tr. IA (Medias)
 • U.M. 01961 Otopeni – Organizare concursuri încadrare a doua posturi vacante de economist gr. II
 • U.M. 01835 Bucuresti – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de gestionar custode tr. IA (Medias)
 • U.M. 01835 Bucuresti – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de expert gr. I (01965)
 • U.M. 01835 Bucuresti – Rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de executie de analist (programator) ajutor tr. I
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunt rezultate selectie dosare de concurs pt incadrarea postului vacant de executie de consilier juridic gr. II
 • U.M. 01802 Moara – Vlasiei – Anunt angajare post vacant de medic specialist
 • U.M. 02015 Bacau – Organizare examen promovare grad profesional superior – economist specialist IA
 • U.M. 02015 Bacau – Organizare examen promovare grad profesional superior – analist IA
 • U.M. 01835 Bucuresti – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de expert gr.II
 • U.M. 01835 Bucuresti – Rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de gestionar custode tr. IA (Medias)
 • U.M. 01835 Bucuresti – Rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de expert gr.I (01965)
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului vacant de referent tr. II (U.M. 01910 Vernesti)
 • U.M. 01912 Borcea – Anunt examen promovare grad profesional
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului vacant de economist gr. II
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele probei interviului la concursul pentru încadrarea postului de referent tr. II
 • U.M. 01835 Bucuresti – Rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de expert gr.II
 • U.M. 01895 Chitila – Organizare concurs încadrare post vacant de sef birou gr. I
 • U.M. 01895 Chitila – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului vacant de sef birou gr. I
 • U.M. 01912 Borcea – Organizare concurs încadrare post vacant de comandant detasament (medic specialist) si pentru doua posturi vacante de sef cabinet medical
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele finale la concursurile pentru încadrarea a trei posturi vacante de personal civil contractual
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatul probei interviului la concursul pentru încadrarea postului vacant de economist gr. II
 • U.M. 01835 Bucuresti – Organizare concurs încadrare post vacant de analist (programator) ajutor tr. I
 • U.M. 01835 Bucuresti – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de expert gr. II
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de referent tr. II la U.M. 01910 Vernesti
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele finale la concursurile pentru încadrarea a trei posturi vacante de personal civil contractual
 • U.M. 01895 Chitila – Rezultatele la proba interviului la concursul pentru încadrarea postului vacant de sef birou gr. I
 • U.M. 01914 Domnesti – Rezultatele evaluarii psihologice la concursul pentru încadrarea postului vacant de medic specialist
 • U.M. 01961 Otopeni – Organizare concurs încadrare post vacant de consilier juridic gr. II
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele la proba interviului la concursurile organizate pentru încadrarea a trei posturi de personal civil contractual
 • U.M. 02036 Pantelimon – Organizare concurs încadrare post vacant de inginer gr. I
 • U.M. 01835 Bucuresti – Rezultatele contestatiei la selectia dosarerelor de concurs pentru încadrarea postului de expert gr.II
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele probei interviului la concursurile pentru încadrarea a trei posturi vacante de personal civil contractual
 • U.M. 01924 Bucuresti – Organizare examen promovare grad profesional
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea a doua posturi de economist gr. II
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultat solutionare contestatie proba scrisa – expert gr. III
 • U.M. 01835 Bucuresti – Rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de expert gr.II
 • U.M. 01835 Bucuresti – Organizare concurs încadrare post vacant de gesionar custode tr. IA la Muzeul National al Aviatiei Române (locatia Medias)
 • U.M. 01835 Bucuresti – Organizare concurs încadrare post vacant de expert gr. I la Muzeul National al Aviatiei Române
 • U.M. 01877 Pantelimon – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului vacant de contabil tr. II
 • U.M. 01895 Chitila – Rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea postului sef birou gr. I
 • U.M. 01836 Otopeni – Date desfasurare probe concurs încadrare post vacant de referent tr. II la U.M. 01910 Vernesti
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele probei scrise la concursurile organizate pentru încadrarea a trei posturi de personal civil contractualI
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului vacant de contabil sef gr. II
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele probei scrise la concursurile pentru încadrarea a trei posturi vacante de personal civil contractual
 • U.M. 01877 Pantelimon – Rezultatul contestatiei la proba interviu la concursul pentru încadrarea postului de contabil tr. II
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunt privind amânarea concursului de încadrare pentru postul vacant de referent tr. II
 • U.M. 01877 Pantelimon – Rezultatele probei interviului la concursul pentru încadrarea postului de contabil tr. II
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru încadrarea a doua posturi de economist gr. II
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Rezultatele la proba interviului la concursul pentru încadrarea postului de contabil sef gr. II
 • U.M. 01895 Chitila – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului sef birou gr. I
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru încadrarea a trei posturi de personal civil contractual
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru încadrarea a patru posturi de personal civil contractual
 • U.M. 01835 Bucuresti – Rezultate examen promovare în grad profesional imediat superior
 • U.M. 01835 Bucuresti – Rezultate examen promovare în grad profesional imediat superior
 • U.M. 01914 Domnesti – Rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de medic specialist
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat treapta I (bucatar) la U.M. 01915

© Copyright Fortele Aeriene Romane
Certmil