Anunturi

 • U.M. 01969 Campia Turzii – Anunt cu privire la graficul de desfasurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de executie de personal civil contractual de medic
 • U.M. 01930 E Giarmata – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de medic
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultat examen promovare în funcţie prevăzută cu un nivel de studii superior
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultat final examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultate finale examen promovare personal civil contractual.pdf
 • U.M. 01895 Bucureşti – Rezultate finale examen promovare muncitor calificat II (ospătar)
 • U.M. 01895 Bucureşti – Rezultate finale examen promovare muncitor calificat I
 • U.M. 01895 Bucureşti – Rezultate finale examen promovare economist gr. I
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Organizare concurs de încadrare post vacant de medic
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01895 Chitila – Anunt organizare examen de promovare in grad profesional (economist gr. I)
 • U.M. 01895 Chitila – Anunt organizare examen de promovare in treapta profesionala (muncitor calificat I – bucatar)
 • U.M. 01895 Chitila – Anunt organizare examen de promovare in treapta profesionala (muncitor calificat II -ospatar)
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunt organizare examen de promovare in treapta profesionala
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultate proba scrisă examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01895 Bucureşti – Organizare examen promovare grad profesional imediat superior
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultate examen promovare în funcţii prevăzute cu un nivel de studii superior
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de medic specialist
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunţ privind concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de medic
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele soluţionării contestaţiilor la proba practică la concursul organizat pentru încadrarea postului de medic
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunt cu rezultatele la proba practica pentru incadrarea postului vacant de medic
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunt cu rezultatele la proba scrisa la concursul organizat pentru incadrarea postului vacant de medic
 • U.M. 01802 – Anunt rezultate la proba scrisa pentru incadrarea postului de medic specialist
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunt organizare concurs de incadrare post vacant de medic
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de contabil sef gr.II (01965)
 • U.M. 01835 Bucuresti – Anunt rezultate la interviul organizat pentru ocuparea postului vacant de contabil sef gr. II
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele finale la concursurile organizate pentru încadrarea a şase posturi de personal civil contractual
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de inginer gr. II
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat tr. I (laborant)
 • U.M. 01919 Otopeni – Rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat I (frezor)
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele probei interviu la concursurile organizate pentru încadrarea a şase posturi vacante de personal civil contractual
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de contabil şef gr. II (U.M. 01965 Bucureşti)
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de inginer gr. II
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele soluţionării contestaţiei cu privire la proba practică a concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de îngrijitor
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de economist debutant
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de medic
 • U.M. 01912 Borcea – Organizare concurs încadrare post vacant de conducere de medic specialist (comandant detaşament)
 • U.M. 01919 Otopeni – Rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat tr. I (frezor)
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat tr. I (laborant)
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele probei practice şi rezultatele probei interviu la concursurile organizate pentru încadrarea a şapte posturi vacante de personal civil contractual
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele finale la concursurile organizate pentru încadrarea a două posturi de expert gr. III
 • U.M. 01810 Mediaş – Rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de contabil tr. IA
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunt angajare post vacant de executie medic
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de contabil şef gr. II (U.M. 01965 Bucureşti)
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de inginer gr. II
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultate examen promovare grad profesional superior personal civil contractual
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat tr. I (laborant)
 • U.M. 01919 Otopeni – Rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat tr. I (frezor)
 • U.M. 01810 Mediaş – Rezultatele probei interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de contabil tr. IA
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele probei interviu la concursurile pentru încadrarea a două posturi de expert gr. III
 • UM 01924 Bucureşti – Rezultatele finale ale concursului de încadrare post vacant de personal civil contractual contabil tr.I
 • UM 01924 Bucureşti – Rezultatele finale ale concursului de încadrare post vacant de personal civil contractual şofer tr. I
 • U.M. 02036 Pantelimon – Rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de inginer gr. I
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele probei scrise la concursurile pentru încadrarea a şapte posturi vacante de personal civil contractual
 • UM 01924 Bucureşti – Rezultatele interiviului la concursul de încadrare post vacant de personal civil contractual şofer tr. I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de contabil şef gr. II (01965)
 • U.M. 02036 Pantelimon – Rezultatele la interviul organizat pentru incadrarea postului vacant de executie de inginer gr. I
 • U.M. 01919 Otopeni – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat tr. I(frezor)
 • U.M. 01810 Mediaş – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de contabil tr. IA
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele probei scrise la concursurile organizate pentru încadrarea a trei posturi vacante de personal civil contractual
 • U M 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele selecţiei doserelor de concurs pentru încadrarea a şapte posturi vacante de personal civil contractual
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului vacant de şofer tr. II
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatul soluţionării contestaţiei cu privire la proba practică la concursul pentru încadrarea postului vacant de contabil tr. I.
 • UM 01924 Bucureşti – Rezultatele probei practice la concursul de încadrare post vacant de personal civil contractual şofer tr. I
 • UM 01924 Bucureşti – Rezultatele probei practice la concursul de încadrare post vacant de personal civil contractual contabil tr.I
 • U.M. 02036 Pantelimon – Rezultatele la proba scrisă la concursul organizat pentru încadrarea postului de inginer gr. I
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului vacant de operator pentru controlul spaţiului aerian
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului vacant de expert gr. II
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea postului vacant de şofer tr. II
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunt rezultate selectie dosare de concurs incadrare posturi vacante de expert gr.III, inginer gr. II si muncitor calificat tr. I
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunt selectie dosare de concurs incadrare post vacant de executie de contabil tr. IA
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunt rezultate selectie dosare de concurs pentru incadrarea postului vacant de muncitor calificat tr.I (frezor)
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Anunt cu rezultatele la interviul organizat pentru incadrarea postului vacant de executie de expert
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Anunt cu rezultatele la interviul organizat pentru incadrarea postului vacant de executie de operator control spatiu aerian
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Anunt cu rezultatele la interviul organizat pentru incadrarea postului vacant de executie de sofer
 • UM 01924 Bucureşti – Rezultatele probei scrise la concursul de încadrare post vacant de personal civil contractual şofer tr. I
 • UM 01924 Bucureşti – Rezultatele probei scrise la concursul de încadrare post vacant de personal civil contractual contabil tr.I
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de operator pentru controlul spaţiului aerian tr. I
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de şofer tr. II
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru pentru încadrarea funcţiei vacante de expert gr. II
 • U.M. 01912 Borcea – Examen promovare grad profesional
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de medic specialist
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de şofer tr. II
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de operator control spaţiu aerian
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de expert gr. II
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de medic specialist
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de şofer tr. I
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de contabil tr. I
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Rezultate finale la concursul pentru încadrarea postului de referent tr. I
 • U.M. 01924 Bucureşti – Modificare calendar organizare concursuri de încadrare (contabil tr. I şi şofer tr. I)
 • U.M. 01969 Campia Turzii – Organizare concursuri incadrare posturi vacante de personal civil contractual
 • U.M. 02015 Bacău – Organizare concurs încadrare post vacant de şofer tr. I
 • U.M. 01919 Otopeni – Organizare concurs încadrare post vacant de muncitor calificat tr. I (frezor)
 • U.M. 01836 Otopeni – Organizare concursuri încadrare a patru posturi vacante de personal civil contractual
 • U.M. 01810 Mediaş – Organizare concurs încadrare post vacant de contabil tr. IA
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare concurs încadrare post vacant de contabil şef gr. II la Muzeul Naţional al Aviaţiei Române
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Rezultatele interviului la concursul pentru încadrarea postului de referent tr. I
 • U.M. 02036 Pantelimon – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de inginer gr. I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuţie de consilier juridic gr. IA la Muzeul Naţional al Aviaţiei Române
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Rezultate finale examen promovare în grad profesional personal civil contractual
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuţie de consilier gr. IA la Muzeul Naţional al Aviatiei Romane
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de referent tr. I
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Organizare examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Organizare concurs încadrare post vacant de personal civil contractual (şofer tr. II)
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Organizare concurs încadrare post vacant de personal civil contractual (operator pentru controlul spaţiului aerian gr. I)
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Organizare concurs încadrare post vacant de personal civil contractual (expert gr. II)
 • U.M. 01924 Bucureşti – Organizare concurs încadrare posturi vacante de personal civil contractual de contabil tr. I şi şofer tr. I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de consilier juridic gr. IA la Muzeul Naţional al Aviaţiei Române
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de referent tr. I
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Rezultat final examen promovare funcţie
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunt cu rezultatele finale la concursurile organizate pentru incadrarea a doua posturi vacante de executie de economist gr. II
 • U.M. 01802 Moara Vlasiei – Anunt licitatie
 • U.M. 01961 Otopeni – Organizare concurs încadrare post vacant de medic specialist, publicat 10.07.2017
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele la proba interviu la concursurile pentru încadrarea a două posturi vacante de economist gr. II
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Organizare examen promovare grad profesional
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de consilier juridic gr. IA
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea a două posturi vacante de economist gr. II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultate examen promovare în grad profesional
 • U.M. 02036 Pantelimon – Organizare concurs încadrare post vacant de inginer gr. I
 • U.M. 01895 Chitila – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului vacant de şef birou gr. I
 • U.M. 01914 Domnesti – Anunt cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru incadrarea postului de medic specialist
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Organizare concurs încadrare post vacant de referent tr. I
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Organizare examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de consilier juridic gr. II
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultatele finale la examenul de promovare în grad profesional (analist IA)
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultatele finale la examenul de promovare în grad profesional (economist specialist IA)
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea a două posturi vacante de economist gr. II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de analist (programator) ajutor tr.I
 • U.M. 01895 Chitila – Rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea postului de şef birou gr. I
 • U.M. 01914 Domneşti – Rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului vacant de medic specialist
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunt cu rezultatele la interviul organizat in cadrul examenului de ocupare a postului vacant de executie de consilier juridic gr. II
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultate examen de promovare grad profesional – economist specialist IA
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultate examen de promovare grad profesional – analist IA
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de analist (programator) ajutor tr. I
 • U.M. 01895 Chitila – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de şef birou gr. I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare concurs încadrare post vacant de consilier juridic gr. IA la Muzeul Aviaţiei Române
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de expert gr.I (01965)
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant gestionar custode tr. IA – Mediaş
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor de comandant detaşament şi şef cabinet medical
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de consilier juridic gr. II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de analist (programator) ajutor tr.I
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultate examen promovare în grad treaptă profesională
 • U.M. 01895 Chitila – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de şef birou gr. I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de expert gr. I (01965)
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de gestionar custode tr. IA (Mediaş)
 • U.M. 01961 Otopeni – Organizare concursuri încadrare a două posturi vacante de economist gr. II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de gestionar custode tr. IA (Mediaş)
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de expert gr. I (01965)
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de executie de analist (programator) ajutor tr. I
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunt rezultate selectie dosare de concurs pt incadrarea postului vacant de executie de consilier juridic gr. II
 • U.M. 01802 Moara – Vlasiei – Anunt angajare post vacant de medic specialist
 • U.M. 02015 Bacău – Organizare examen promovare grad profesional superior – economist specialist IA
 • U.M. 02015 Bacău – Organizare examen promovare grad profesional superior – analist IA
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de expert gr.II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de gestionar custode tr. IA (Mediaş)
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de expert gr.I (01965)
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului vacant de referent tr. II (U.M. 01910 Verneşti)
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ examen promovare grad profesional
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului vacant de economist gr. II
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele probei interviului la concursul pentru încadrarea postului de referent tr. II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de expert gr.II
 • U.M. 01895 Chitila – Organizare concurs încadrare post vacant de şef birou gr. I
 • U.M. 01895 Chitila – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului vacant de şef birou gr. I
 • U.M. 01912 Borcea – Organizare concurs încadrare post vacant de comandant detaşament (medic specialist) şi pentru două posturi vacante de şef cabinet medical
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele finale la concursurile pentru încadrarea a trei posturi vacante de personal civil contractual
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatul probei interviului la concursul pentru încadrarea postului vacant de economist gr. II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare concurs încadrare post vacant de analist (programator) ajutor tr. I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de expert gr. II
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de referent tr. II la U.M. 01910 Verneşti
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele finale la concursurile pentru încadrarea a trei posturi vacante de personal civil contractual
 • U.M. 01895 Chitila – Rezultatele la proba interviului la concursul pentru încadrarea postului vacant de şef birou gr. I
 • U.M. 01914 Domneşti – Rezultatele evaluării psihologice la concursul pentru încadrarea postului vacant de medic specialist
 • U.M. 01961 Otopeni – Organizare concurs încadrare post vacant de consilier juridic gr. II
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele la proba interviului la concursurile organizate pentru încadrarea a trei posturi de personal civil contractual
 • U.M. 02036 Pantelimon – Organizare concurs încadrare post vacant de inginer gr. I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele contestaţiei la selecţia dosarerelor de concurs pentru încadrarea postului de expert gr.II
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele probei interviului la concursurile pentru încadrarea a trei posturi vacante de personal civil contractual
 • U.M. 01924 Bucureşti – Organizare examen promovare grad profesional
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea a două posturi de economist gr. II
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultat soluţionare contestaţie probă scrisă – expert gr. III
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de expert gr.II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare concurs încadrare post vacant de gesionar custode tr. IA la Muzeul Naţional al Aviaţiei Române (locaţia Mediaş)
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare concurs încadrare post vacant de expert gr. I la Muzeul Naţional al Aviaţiei Române
 • U.M. 01877 Pantelimon – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului vacant de contabil tr. II
 • U.M. 01895 Chitila – Rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea postului şef birou gr. I
 • U.M. 01836 Otopeni – Date desfăşurare probe concurs încadrare post vacant de referent tr. II la U.M. 01910 Verneşti
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele probei scrise la concursurile organizate pentru încadrarea a trei posturi de personal civil contractualI
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului vacant de contabil şef gr. II
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele probei scrise la concursurile pentru încadrarea a trei posturi vacante de personal civil contractual
 • U.M. 01877 Pantelimon – Rezultatul contestaţiei la proba interviu la concursul pentru încadrarea postului de contabil tr. II
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunţ privind amânarea concursului de încadrare pentru postul vacant de referent tr. II
 • U.M. 01877 Pantelimon – Rezultatele probei interviului la concursul pentru încadrarea postului de contabil tr. II
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea a două posturi de economist gr. II
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele la proba interviului la concursul pentru încadrarea postului de contabil şef gr. II
 • U.M. 01895 Chitila – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului şef birou gr. I
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea a trei posturi de personal civil contractual
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea a patru posturi de personal civil contractual
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultate examen promovare în grad profesional imediat superior
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultate examen promovare în grad profesional imediat superior
 • U.M. 01914 Domneşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de medic specialist
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat treapta I (bucătar) la U.M. 01915 


© Copyright Fortele Aeriene Romane
Certmil
Roaf