Anunturi

 • U.M. 01924 Bucureşti – Modificare calendar organizare concursuri de încadrare (contabil tr. I şi şofer tr. I)
 • U.M. 01969 Campia Turzii – Organizare concursuri incadrare posturi vacante de personal civil contractual
 • U.M. 02015 Bacău – Organizare concurs încadrare post vacant de şofer tr. I
 • U.M. 01919 Otopeni – Organizare concurs încadrare post vacant de muncitor calificat tr. I (frezor)
 • U.M. 01836 Otopeni – Organizare concursuri încadrare a patru posturi vacante de personal civil contractual
 • U.M. 01810 Mediaş – Organizare concurs încadrare post vacant de contabil tr. IA
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare concurs încadrare post vacant de contabil şef gr. II la Muzeul Naţional al Aviaţiei Române
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Rezultatele interviului la concursul pentru încadrarea postului de referent tr. I
 • U.M. 02036 Pantelimon – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de inginer gr. I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuţie de consilier juridic gr. IA la Muzeul Naţional al Aviaţiei Române
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Rezultate finale examen promovare în grad profesional personal civil contractual
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuţie de consilier gr. IA la Muzeul Naţional al Aviatiei Romane
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de referent tr. I
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Organizare examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Organizare concurs încadrare post vacant de personal civil contractual (şofer tr. II)
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Organizare concurs încadrare post vacant de personal civil contractual (operator pentru controlul spaţiului aerian gr. I)
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Organizare concurs încadrare post vacant de personal civil contractual (expert gr. II)
 • U.M. 01924 Bucureşti – Organizare concurs încadrare posturi vacante de personal civil contractual de contabil tr. I şi şofer tr. I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de consilier juridic gr. IA la Muzeul Naţional al Aviaţiei Române
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de referent tr. I
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Rezultat final examen promovare funcţie
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunt cu rezultatele finale la concursurile organizate pentru incadrarea a doua posturi vacante de executie de economist gr. II
 • U.M. 01802 Moara Vlasiei – Anunt licitatie
 • U.M. 01961 Otopeni – Organizare concurs încadrare post vacant de medic specialist, publicat 10.07.2017
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele la proba interviu la concursurile pentru încadrarea a două posturi vacante de economist gr. II
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Organizare examen promovare grad profesional
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de consilier juridic gr. IA
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea a două posturi vacante de economist gr. II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultate examen promovare în grad profesional
 • U.M. 02036 Pantelimon – Organizare concurs încadrare post vacant de inginer gr. I
 • U.M. 01895 Chitila – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului vacant de şef birou gr. I
 • U.M. 01914 Domnesti – Anunt cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru incadrarea postului de medic specialist
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Organizare concurs încadrare post vacant de referent tr. I
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Organizare examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de consilier juridic gr. II
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultatele finale la examenul de promovare în grad profesional (analist IA)
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultatele finale la examenul de promovare în grad profesional (economist specialist IA)
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea a două posturi vacante de economist gr. II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de analist (programator) ajutor tr.I
 • U.M. 01895 Chitila – Rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea postului de şef birou gr. I
 • U.M. 01914 Domneşti – Rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului vacant de medic specialist
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunt cu rezultatele la interviul organizat in cadrul examenului de ocupare a postului vacant de executie de consilier juridic gr. II
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultate examen de promovare grad profesional – economist specialist IA
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultate examen de promovare grad profesional – analist IA
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de analist (programator) ajutor tr. I
 • U.M. 01895 Chitila – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de şef birou gr. I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare concurs încadrare post vacant de consilier juridic gr. IA la Muzeul Aviaţiei Române
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de expert gr.I (01965)
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant gestionar custode tr. IA – Mediaş
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor de comandant detaşament şi şef cabinet medical
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de consilier juridic gr. II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de analist (programator) ajutor tr.I
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultate examen promovare în grad treaptă profesională
 • U.M. 01895 Chitila – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de şef birou gr. I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de expert gr. I (01965)
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de gestionar custode tr. IA (Mediaş)
 • U.M. 01961 Otopeni – Organizare concursuri încadrare a două posturi vacante de economist gr. II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de gestionar custode tr. IA (Mediaş)
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de expert gr. I (01965)
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de executie de analist (programator) ajutor tr. I
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunt rezultate selectie dosare de concurs pt incadrarea postului vacant de executie de consilier juridic gr. II
 • U.M. 01802 Moara – Vlasiei – Anunt angajare post vacant de medic specialist
 • U.M. 02015 Bacău – Organizare examen promovare grad profesional superior – economist specialist IA
 • U.M. 02015 Bacău – Organizare examen promovare grad profesional superior – analist IA
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de expert gr.II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de gestionar custode tr. IA (Mediaş)
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de expert gr.I (01965)
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului vacant de referent tr. II (U.M. 01910 Verneşti)
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ examen promovare grad profesional
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului vacant de economist gr. II
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele probei interviului la concursul pentru încadrarea postului de referent tr. II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de expert gr.II
 • U.M. 01895 Chitila – Organizare concurs încadrare post vacant de şef birou gr. I
 • U.M. 01895 Chitila – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului vacant de şef birou gr. I
 • U.M. 01912 Borcea – Organizare concurs încadrare post vacant de comandant detaşament (medic specialist) şi pentru două posturi vacante de şef cabinet medical
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele finale la concursurile pentru încadrarea a trei posturi vacante de personal civil contractual
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatul probei interviului la concursul pentru încadrarea postului vacant de economist gr. II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare concurs încadrare post vacant de analist (programator) ajutor tr. I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de expert gr. II
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de referent tr. II la U.M. 01910 Verneşti
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele finale la concursurile pentru încadrarea a trei posturi vacante de personal civil contractual
 • U.M. 01895 Chitila – Rezultatele la proba interviului la concursul pentru încadrarea postului vacant de şef birou gr. I
 • U.M. 01914 Domneşti – Rezultatele evaluării psihologice la concursul pentru încadrarea postului vacant de medic specialist
 • U.M. 01961 Otopeni – Organizare concurs încadrare post vacant de consilier juridic gr. II
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele la proba interviului la concursurile organizate pentru încadrarea a trei posturi de personal civil contractual
 • U.M. 02036 Pantelimon – Organizare concurs încadrare post vacant de inginer gr. I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele contestaţiei la selecţia dosarerelor de concurs pentru încadrarea postului de expert gr.II
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele probei interviului la concursurile pentru încadrarea a trei posturi vacante de personal civil contractual
 • U.M. 01924 Bucureşti – Organizare examen promovare grad profesional
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea a două posturi de economist gr. II
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultat soluţionare contestaţie probă scrisă – expert gr. III
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de expert gr.II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare concurs încadrare post vacant de gesionar custode tr. IA la Muzeul Naţional al Aviaţiei Române (locaţia Mediaş)
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare concurs încadrare post vacant de expert gr. I la Muzeul Naţional al Aviaţiei Române
 • U.M. 01877 Pantelimon – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului vacant de contabil tr. II
 • U.M. 01895 Chitila – Rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea postului şef birou gr. I
 • U.M. 01836 Otopeni – Date desfăşurare probe concurs încadrare post vacant de referent tr. II la U.M. 01910 Verneşti
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele probei scrise la concursurile organizate pentru încadrarea a trei posturi de personal civil contractualI
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului vacant de contabil şef gr. II
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele probei scrise la concursurile pentru încadrarea a trei posturi vacante de personal civil contractual
 • U.M. 01877 Pantelimon – Rezultatul contestaţiei la proba interviu la concursul pentru încadrarea postului de contabil tr. II
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunţ privind amânarea concursului de încadrare pentru postul vacant de referent tr. II
 • U.M. 01877 Pantelimon – Rezultatele probei interviului la concursul pentru încadrarea postului de contabil tr. II
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea a două posturi de economist gr. II
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele la proba interviului la concursul pentru încadrarea postului de contabil şef gr. II
 • U.M. 01895 Chitila – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului şef birou gr. I
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea a trei posturi de personal civil contractual
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea a patru posturi de personal civil contractual
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultate examen promovare în grad profesional imediat superior
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultate examen promovare în grad profesional imediat superior
 • U.M. 01914 Domneşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de medic specialist
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultate examen promovare grad profesional
 • U.M. 01877 Pantelimon – Rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea postului vacant de contabil tr. II, Contabilitate
 • U.M. 01895 Chitila – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de şef birou gr. I, Birou contabilitate
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de contabil şef gr. II
 • U.M. 01877 Pantelimon – Anunt cu rezultatele la proba scrisa pentru incadrarea postului vacant de executie de contabil tr. II
 • U.M.01969 Câmpia Turzii – Anunţ rezultate concurs medic specialist
 • U.M. 01835 Bucureşti – Anunţ organizare concurs de angajare post vacant de execuţie de personal civil contractual de expert gr. II
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru incadrarea postului vacant de conducere de contabil şef gr. II
 • U.M. 01835 Bucuresti – Anunt examen promovare in grad profesional imediat superior – expert gr. I
 • U.M. 01835 Bucuresti – Anunt examen promovare in grad profesional imediat superior – expert gr. I
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunt organizare consurs de ocupare a postului vacant de executie de economist gr. II
 • U.M. 01877 Pantelimon – Anunţ privind rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru incadrarea postului vacant de executie de contabil tr II
 • U.M. 01836 Otopeni – Organizare concurs încadrare a patru posturi vacante de personal civil contractual
 • U.M. 01836 Anunt rezultate examen de promovare in grad profesional imediat superior
 • U.M. 01915 Cristian – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat tr. I
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele finale la concursurile pentru încadrarea posturilor de referent debutant şi muncitor calificat tr. I
 • U.M. 01914 Domneşti – Organizare concurs încadrare post vacant de medic specialist
 • U.M. 01895 Chitila – Organizare concurs încadrare post vacant de şef birou gr. I
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunt organizare examen de promovare in grad profesional imediat superior
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Organizare concurs încadrae posturi vacante de economist gr. II, expert gr. III şi operator control spaţiu aerian
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele examenului de promovare in grad profesional imediat superior a patru economisti gr I
 • U.M.01915 Cristian – Anunt cu rezultatele la interviul organizat in cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat I
 • U.M. 01836 Bucuresti – Anunt cu rezultatele la interviul organizat in cadrul concursului de ocupare a posturilor vacante de referent debutant si muncitor calificat I (laborant)
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului vacant de execuţie de medic specialist
 • U.M. 01991 Târgşoru Nou – Rezultatele finale la concursurile pentru încadrarea posturilor de muncitor calificat tr. I (zugrav, electrician, lăcătuş mecanic) şi îngrijitor
 • U.M. 0919 Otopeni – Rezultatele finale la concursurile pentru încadrarea posturilor de economist gr. II, contabil tr. II şi tehnician tr. II
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de contabil tr. IA
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele finale la concursurile pentru încadrarea posturilor de consilier juridic gr. II, asistent medical principal, economist gr. II, contabil tr. II
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele finale la examenul de promovare în grad profesional imediat superior
 • U.M.01969 Câmpia Turzii – Organizare concurs încadrare post vacant de medic specialist
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele contestaţiilor la proba interviu pentru încadrarea posturilor de consilier juridic gr. II, economist gr. II, contabil tr. II (U.M. 01991 Târgşoru Nou)
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatul contestaţiei la proba interviu pentru încadrarea postului de economist gr. II (U.M. 01919 Otopeni)
 • U.M. 01812 Moara-Vlasiei – Anunt organizare concurs de incadrare post vacant de conducere de contabil sef gr. II
 • U.M. 01835 – Anunt cu rezultatele la interviul organizat pentru incadrarea unui post vacant de executie de medic specialist
 • U.M. 01991 Târgşoru Nou – Rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea posturilor vacante de personal civil contractual
 • U.M. 01919 Otopeni – Rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea posturilor vacante de economist gr. II, contabil tr. II şi tehnician tr. II
 • U.M. 01915 Cristian – Rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat tr. I
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea posturilor vacante de referent debutant şi muncitor calificat tr. I (laborant)
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea postului vacant de contabil tr. IA
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea posturilor vacante de consilier juridic gr. II, asistent medical principal, economist gr. II şi contabil tr. II
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele examenului de promovare în grad profesional imediat superior
 • U.M. 01924 Bucuresti – Anunt organizare examen de promovare in grad profesional imediat superior (Expert gr.I)
 • U.M. 01924 Bucuresti – Anunt organizare examen de promovare in grad profesional imediat superior (Referent tr. II)
 • U.M. 01877 Pantelimon – Anunt cu rezultatul final la examenul de promovare in grad profesional imediat superior
 • U.M. 01924 Bucuresti – Anunt organizare examen de promovare in grad profesional imediat superior
 • U.M. 01877 Pantelimon – Anunt organizare concurs de incadrare post vacant de executie de contabil tr. II
 • U.M. 01877 Pantelimon – Anunt cu rezultatul examenului de promovare în treaptă profesională imediat superioară
 • U.M. 01835 Bucuresti – Anunt cu rezultate la proba scrisă pentru ocuparea postului vacant de executie de medic specialist
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunt cu rezultatele la proba scrisa pentru incadrarea posturilor vacante de consilier juridic gr. II, asistent medical principal, economist gr. II, contabil tr. II
 • U.M. 01919 Otopeni – Rezultatele la proba scrisa pentru incadrea posturilor vacante de economist gr. II, contabil tr. II, tehnician tr. II
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele la proba scrisa pentru incadrarea posturilor vacante de referent debutant, muncitor calificat I (laborant) şi contabil
 • U.M. 01991 Targsoru Nou – Rezulatatele la proba scrisa incadrare posturi vacante de muncitor calificat I (zugrav, electrician, lacatus-mecanic) şi ingrijitor
 • U.M. 01915 Cristian – Rezultatele la proba scrisa pentru incadrarea postului vacant de muncitor calificat I
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Anunţ rezultate obţinute la examenul de promovare în grad sau treaptă profesională imediat superioară
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de execuţie de expert gr. III
 • U.M. 01991 Târgşoru Nou – Anunţ rezultate selecţie dosare ocupare posturi vacante – muncitor calificat I (zugrav), muncitor calificat I (electrician), muncitor calificat I (lăcătuş-mecanic), îngrijitor
 • U.M. 01991 Târgşoru Nou – Anunţ rezultate selecţie dosare ocupare posturi vacante – consilier juridic II, asistent medical pr., economist II, contabil II
 • U.M. 01919 Otopeni – Anunţ rezultate selecţia dosarelor ocuparea unor posturi vacante de execuţie – economist II, contabil II, tehncian II
 • U.M. 01915 Cristian – Anunţ rezultate selecţie dosare ocupare post vacant de execuţie – muncitor calificat tr.I
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunţ examen de promovare în grad profesional imediat superior
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultate selecţie dosare de concurs pentru ocuparea posturilor de referent debutant, muncitor calificat I (laborant), contabil IA
 • U.M. 01853 Capu Midia – Anunţ organizare concurs încadrare post de comandă – medic şef
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele la interviul organizat pentru încadrarea postului vacant de executie de expert gr. III
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunţ organizare examen de promovare în grad profesional imediat superior – economist gr.IA si expert gr.II
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunt organizare examen de promovare în treapta profesionala imediat superioara – muncitor calificat tr.I (cofetar)
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunt organizare examen de promovare în treapta profesionala imediat superioara – muncitor calificat tr.I (electromecanic)
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunt organizare examen de promovare în grad profesional imediat superioara – economist gr.IA 2
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunt organizare examen de promovare în grad profesional imediat superioara – economist gr.IA
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunt organizare examen de promovare în grad profesional imediat superioara – expert gr.I
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunt organizare examen de promovare în grad profesional imediat superioara – analist gr.IA
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunt organizare examen de promovare în treapta profesionala imediat superioara – muncitor calificat tr.II (bucatar)3
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunt organizare examen de promovare în treapta profesionala imediat superioara – muncitor calificat tr.II (bucatar)2
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunt organizare examen de promovare în treapta profesionala imediat superioara – muncitor calificat tr.II (bucatar)
 • U.M. 01877 Pantelimon – Anunt desfasurare examen de promovare in grad profesional imediat superior
 • U.M. 01835 Bucuresti – Anunt cu rezultate la proba scrisă pentru ocuparea postului vacant de executie de expert gradul III
 • U.M. 01802 Moara Vlasiei – Anunt organizare examene de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare
 • U.M. 01877 Pantelimon – Anunt organizare examen de promovare in treapta profesionala imediat superioara
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de economist gr. I
 • U.M. 01836 – Anunt organizare concurs de ocupare a trei posturi vacante de executie de personal civil contractual
 • U.M. 01835 – Anunt rezultate selectie dosare de concurs inacadrare post vacant de expert gr. III
 • U.M. 01991 Targsoru Nou – Anunt organizare concurs de ocupare a noua posturi vacante de executie de personal civil contractual
 • U.M. 01919 Otopeni – Organizeaza concurs pentru ocuparea a cinci posturi vacante de executie de personal civil contractual
 • U.M. 01835 Bucuresti – Anunt organizare concurs de ocupare a unui post vacant de executie de personal civil contractual
 • U.M. 01915 Cristian – Anunt organizare concurs de ocupare a postului vacant de executie de muncitor calificat tr. I
 • U.M. 01802 Moara Vlasiei – Anunt cu rezultatele la interviu pentru incadrarea postului vacant de executie de economist gr. I
 • U.M. 01802 Moara Vlasiei – Rezultatele la proba practica a concursului de incadrare a postului vacant de executie de economist gr. I
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de economist gr. I
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Rezultatele finale la concursurile pentru încadrarea a două posturi de muncitor calificat tr. IV (electrician şi bucătar)
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de economist gr. I
 • U.M. 01802 Moara Vlasiei – Anunt cu rezultatele la interviu pentru incadrarea posturilor vacante de executie de bucatar si electrician
 • U.M. 01835 Bucureşti organizeaza concurs de angajare pe un post vacant de executie de expert gr. III
 • UM 01802 Moara Vlasiei – Anunt cu rezultatele probelor practice la concursurile organizate pentru ocuparea functiilor vacante de muncitor calificat (bucatar si electrician)
 • U.M. 01912 Borcea – Anunt cu rezultatele finale ale concursului de incadrare a postului vacant de executie de subinginer gr. I
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de şofer tr. II
 • U.M. 01829 Bucuresti – Anunt rezultat examen de promovare in grad profesional imediat superior
 • U.M. 01912 Borcea – Anunt cu rezultate la proba interviului pentru incadrarea postului vacant de executie de subinginer gradul I
 • U.M. 01912 Borcea – Anunt cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de executie de expert debutant (psiholog)
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de expert gr.III
 • U.M 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de contabil gr.II
 • U.M 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de economist gr.II
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultatul contestaţiei la proba interviului la concursul pentru încadrarea postului de expert debutant (psiholog)
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatul soluţionării contestaţiei cu privire la proba interviului a concursului pentru încadrarea postului de expert gr. III
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Rezultatul interviului la concursul pentru încadrarea postului de şofer tr. II
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de şofer tr. I
 • U.M. 01895 Chitila – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de expert gr. III (psiholog)
 • U.M. 01895 Chitila – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat tr. IV (bucătar)
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatul interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de expert gr. III
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Rezultatele probei scrise la concursurile pentru încadrarea posturilor de muncitor calificat tr. IV (electrician şi bucătar)
 • U.M. 01895 Chitila – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat IV (electrician)
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele interviului la concursul pentru încadrarea postului de economist gr. II
 • U.M 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele interviului la concursul pentru încadrarea postului de contabil tr. II
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea postului de subinginer gr. I
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultatele interviului la concursul pentru încadrarea postului de expert debutant (psiholog)
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultatele interviului la concursul pentru încadrarea postului de şofer tr. I
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Organizare concurs încadrare post vacant de economist gr. I
 • U.M. 01895 Chitila – Rezultatele probei interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de expert gr. III (psiholog)
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat III (ospătar)
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultatele contestaţiei probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de expert debutant (psiholog)
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Rezultatul probei practice la concursul pentru încadrarea postului de şofer tr. II
 • U.M. 01895 Chitila – Rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat IV (bucătar)
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie psiholog
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie subinginer gr.I
 • U.M. 01895 Chitila – Rezultate interviului la concursul pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat IV (electrician)
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultate proba scrisă la concursul de încadrare post vacant de expert gr. III (DIA Ploieşti)
 • U.M. 01895 Chitila – Anunţ modificare calendar concurs pentru încadrarea funcţiei de expert gr.III
 • U.M. 01912 Borcea – Anunt cu privire la rezultatele la interviul organizat pentru ocuparea postului vacant de executie de muncitor calificat tr. III (ospatar)
 • U.M. 01912 Borcea – Anunt cu privire la rezultatele la proba practica pentru incadrarea postului vacant de executie de sofer tr. I
 • U.M. 01895 Chitila – Rezultate proba scrisă la concursul pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat IV (bucătar)
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de contabil tr. II
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de economist gr. II
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultate proba scrisă la concursul de încadrare post vacant de expert gr. III (DIA Ploieşti)
 • U.M. 01895 Chitila – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat IV (electrician)
 • U.M. 01895 Chitila – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de expert gr. III
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea a două posturi vacante de muncitor calificat IV
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de şofer tr. II
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat III (ospătar)
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de şofer I
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultatele selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de subinginer gr. I
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de expert debutant (psiholog)
 • U.M. 01829 Bucureşti – Examen promovare grad profesional imediat superior
 • U.M 01895 Chitila – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de muncitor calificat IV (electrician auto)
 • U.M 01895 Chitila – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de muncitor calificat IV (bucătar)
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de economist gr. II
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de contabil II
 • U.M. 01895 Chitila – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de muncitor calificat IV (electrician)
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de expert gr.III
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de şofer tr. II
 • U.M. 01895 Chitila – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de psiholog gr. III
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de şofer tr. I
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de muncitor calificat tr. III (ospătar)
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunt cu rezultatele finale ale concursului pentru incadrarea postului vacant de executie de medic specialist
 • U.M. 02015 Bacău – Anunt rezultate examene de promovare intr-o functie prevazuta cu studii superioare
 • U.M. 01829 Bucuresti – Organizare concurs încadrare a postului vacant de executie de personal civil contractual expert gr. II Birou evidenţă bibliotecă militară de programe şi documente clasificate
 • U.M. 01802 Moara Vlăsiei – Organizare concurs încadrare a două posturi vacante de executie de personal civil contractual (muncitor calificat IV – electrician şi muncitor calificat IV – bucătar)
 • U.M. 01912 Borcea – organizează concurs expert debutant
 • U.M. 01912 Borcea – organizare concurs Subinginer gr. I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de expert gr. III
 • U.M. 01924 Bucureşti – Organizare concurs încadrare post vacant de expert gr. III la Depozitul Intermediar de Arhivă, Ploieşti
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Organizare concurs încadrare post vacant economist gradul II
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Organizare concurs încadrare post vacant de contabil tr. II
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului de consilier juridic gr. IA
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Rezultatele probei interviului la concursul pentru încadrarea postului de medic specialist
 • U.M. 01895 Chitila – Organizare concurs încadrare post vacant de muncitor calificat IV (electrician auto)
 • U.M. 01895 Chtila – Organizare concurs încadrare post vacant de muncitor calificat IV (electrician)
 • U.M. 01895 Chitila – Organizare concurs încadrare post vacant de muncitor calificat IV (bucătar)
 • U.M. 01895 Chitila – Organizare concurs încadrare post vacant de expert gr. III
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de analist gr. II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de expert gr. III
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de analist gr. IA
 • U.M 01912 Borcea – organizare concurs de încadrare pentru postul de muncitor calificat III (ospătar)
 • U.M. 01912 Borcea – Organizare concurs încadrare pentru postul de şofer tr. I
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Organizare concurs de încadrare post vacant de şofer tr. II
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Rezultatul interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de consilier juridic gr. IA
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat IV (electromecanic)
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de medic specialist
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de analist gr. IA
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului de muncitor calificat III (zugrav, vopsitor)
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului de muncitor calificat III (bucătar)
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului de muncitor calificat III (bucătar) la Căminul Militar de Garnizoană ctg. I, Braşov
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului de muncitor calificat III (zugrav, vopsitor)
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultatele interviului la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat IV (electromecanic)
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de expert gr. III
 • U.M. 01836 – Anunt cu privire la rezultatele finale ale concursului organizat pentru incadrarea postului vacant de sef birou drepturi banesti (salarizare) si decontari
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele interviului la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat III (bucatar) Brasov
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele interviului la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat III (bucatar)
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele interviului la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat III (zugrav, vopsitor)
 • U.M. 01965 Bucureşti – Rezultate examen promovare în grad profesional imediat superior
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de consilier juridic gr. IA
 • U.M. 02015 Bacău – Organizare examen de promovare în funcţie cu studii superioare
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de analist gr. IA
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Rezultatul selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de medic specialist
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat IV (electromecanic)
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea postului de şef birou gr. I
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat III (zugrav, vopsitor)
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat III (bucatar)
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat III (bucatar) Brasov
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultate examen promovare în grad profesional imediat superior
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de expert gr. III
 • U.M. 02036 Pantelimon – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de referent tr. II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare concurs încadrare post vacant de analist gr. II
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Rezultatele contestatiilor selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de consilier juridic gr.IA
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de şef birou gr. I
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat III (zugrav,vopsitor)
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat III (bucătar)- Braşov
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat III (bucătar)
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de analist gr. IA
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat IV(electromecanic)
 • U.M. 01837 Mihail Kogăllniceanu – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de consilier juridic gr.IA
 • U.M. 02036 Pantelimon – Rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de referent tr. II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de consilier juridic gr. IA
 • U.M. 01965 Bucureşti – Anunţ examen promovare grad profesional imediat superior
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de şef birou gr. I
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat III (bucătar) Braşov
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat III (zugrav, vopsitor)
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat III (bucătar)
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de consilier juridic gr. IA
 • U.M. 01837 Mihail Kogăllniceanu – Organizare concurs încadrare post vacant de medic specialist
 • U.M.02036 Pantelimon – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de referent tr. II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare examen promovare în grad profesional imediat superior
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele finale la concursul de încadrare a postului de muncitor calificat tr. IV-electrician
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare concurs încadrare post vacant de expert gr. III
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţi de consilier juridic gr. IA
 • UM 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de – muncitor calificat tr.IV (electrician)
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat III (zugrav)
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat III (ospătar) camin
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat III (bucătar)
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului vacant de contabil I
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat III (bucătar) camin
 • U.M. 02036 Pantelimon – Rezultatul soluţionării contestaţiei la selecţia dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de referent tr.II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare concurs pentru ocuparea postului de execuţie analist gr. IA
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Organizare concurs de încadrare post vacant de consilier juridic gr. IA
 • U.M. 02015 Bacău – Organizare concurs de încadrare post vacant de muncitor calificat IV (electromecanic)
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de contabil tr. I
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat III (ospătar)
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat tr. IV (electrician)
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat IV (electromecanic)
 • U.M. 02036 Pantelimon – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de referent tr. II
 • U.M. 01924 Bucureşti – Organizare concursuri de încadrare pentru trei posturi vacante de personal civil contractual
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarerelor de concurs pentru încadrarea postului de consilier juridic gr. IA
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat III (ospătar)
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea postului de contabil I
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele selecţie dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de şef birou gr. I
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat IV (electrician)
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat III (ospatar)
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat III (zugrav)
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de contabil I
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de muncitor calificat IV (electromecanic)
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de muncitor calificat IV (electrician)
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de muncitor calificat III (instalator)
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de muncitor calificat III (1 bucătar)
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de muncitor calificat III (1 ospătar)
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de muncitor calificat III (zugrav,vopsitor)
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de contabil I
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat III (bucătar)
 • U.M. 01853 Capu Midia – Rezultate probă practică examen promovare în treaptă profesională imediat superioară
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare concurs pentru ocuparea postului de execuţie consilier juridic gr. IA
 • U.M. 02036 Pantelimon – Organizarea concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie referent tr. II
 • U.M. 01836 Otopeni – Organizarea concursului pentru încadrarea postului vacant de conducere şef birou gr. I
 • U.M. 02015 Bacău – Organizarea concursului de încadrare a postului vacant de muncitor calificat IV (electromecanic)
 • U.M. 01924 Bucureşti – Organizare concursuri de încadrare pentru cinci posturi vacante de personal civil contractual
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Organizarea concursului de încadrare pentru postul vacant de muncitor calificat tr. IV(electrician)
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Organizarea concursului de încadrare pentru postul vacant de muncitor calificat tr. III(instalator)
 • U.M. 01853 Capu Midia – Organizare examen promovare în treaptă profesională imediat superioară
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de expert gr. II
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de muncitor calificat tr. I (ospătar)
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de muncitor calificat tr. III (bucatar)
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de muncitor calificat tr. I (bucatar)
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de ingrijitor
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de muncitor calificat tr. II (ospătar)
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuţie de muncitor calificat tr. IV (zugrav)
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele soluţionării contestaţiilor cu privire la interviul organizat pentru încadrarea postului vacant de executie de expert gr. II
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele la interviul organizat pentru încadrarea postului vacant de executie de expert gr. II
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele probei interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuţie de ingrijitor
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele probei interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuţie de muncitor calificat tr. I (bucatar)
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele probei interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuţie de muncitor calificat tr. I (ospătar)
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele probei interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuţie de muncitor calificat tr. II (ospătar)
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele probei interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuţie de muncitor calificat tr. III (bucatar)
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele probei interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuţie de muncitor calificat tr. IV (zugrav)
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de referent tr. I
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de medic specialist
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de referent tr. II
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultatul contestatiei probei interviului organizat pentru ocuparea postului vacant de execuţie de referent tr. I
 • U.M. 01853 Capu Midia – Rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului de contabil IA
 • U.M. 01835 Bucuresti – Anunt cu privire la rezultatul la proba scrisa pentru incadrarea postului vacant de executie de expert gr.II
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele contestaţiei la proba practica pentru ocuparea postului vacant de conducere de şef birou gr. I
 • U.M. 01853 Capu Midia – Rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuţie de contabil tr. I
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Rezultatele concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de executie de economist gr. II
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Rezultatele concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de conducere de şef birou gr. I
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultatele interviului la concursul pentru încadrarea postului de referent tr.I
 • U.M. 01829 Bucureşti – Rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului de economist gr. I
 • U.M. 01829 Bucureşti – Rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului de contabil I
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de executie de muncitor calificat IV (zugrav)
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de executie de muncitor calificat III (bucătar)
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de executie de muncitor calificat II (ospătar)
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de executie de muncitor calificat I (ospătar)
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de executie de muncitor calificat I (bucătar)
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de executie de îngrijitor
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele probei interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de executie de referent tr. II
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele probei interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de executie de medic specialist
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de conducere de şef birou gr. I
 • U.M. 01835 Bucuresti – Anunt cu privire la rezultatul selectie dosarelor de concurs pentru incadrarea postului vacant de executie de expert gr.II
 • U.M. 01829 Bucureşti – Rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent tr. I
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultatele contestaţiei la proba scrisă a concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent gr. I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuţie de economist gr. I
 • U.M. 01853 Capu Midia – Rezultatele probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de executie de contabil tr. II
 • U.M. 01829 Bucureşti – Rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de executie de contabil tr. I
 • U.M. 01829 Bucureşti – Rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de executie de economist gr. I
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de executie de economist gr. II
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de şef birou gr. I
 • U.M. 01835 – Rezultatul solutionarii contestaţiilor la selecţia dosarelor de concurs pentru ocuparea postului vacant de executie de expert gr. II
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunt cu rezultatele la proba scrisa pentru incadrarea postului de zugrav
 • U.M. 01961 – Anunt cu privire la rezultatele obtinute la proba scrisa pentru incadrarea postului de ingrijitor
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunt cu privire la rezultatele obtinute la proba scrisa pentru incadrarea postului de referent tr. II
 • U.M. 02015 Bacau – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru incadrarea postului vacant de executie de referent gr. I la Cercul Militar Bacau
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunt cu privire la reultatele obtinute la proba scrisa pentru incadrarea postului de medic specialist
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunt cu privire la rezultatele obtinute la proba scrisa pentru incadrarea postului de muncitor calificat tr I
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunt cu privire la rezultatele obtinute la proba scrisa pentru incadrarea postului de muncitor calificat II
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunt cu privire la rezultatele obtinute la proba scrisa pentru incadrarea postului de muncitor calificat tr.III
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunt cu privire la rezultatele la proba scrisa pentru incadrarea postului de bucatar
 • U.M. 01835 Bucuresti – Anunt rezultate la interviul organizat pentru ocuparea postului vacant de executie de economist gr. I
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunt rezultate la proba scrisa organizata pentru ocuparea postului vacant de conducere de sef birou gr. I
 • U.M. 01829 Bucuresti – Anunt rezultate la interviul organizat pentru ocuparea postului vacant de executie de referent I
 • U.M. 01853 Capu Midia – Anunt cu privire la rezultatele la proba scrisa pt ocuparea postului vacant de executie de contabil tr. IA
 • U.M. 01924 Bucureşti – Organizare concurs încadrare 2 posturi vacante de muncitor calificat III (ospatar) (bucătar)
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultatul soluţionării contestaţiei la selecţia dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent gr. I
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de economist gr. II
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de şef birou gr. I
 • U.M. 01829 Bucureşti – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de economist gr. I
 • U.M. 01829 Bucureşti – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de contabil I
 • U.M. 01895 Chitila – Anunt cu rezultatele finale ale concursului de ocupare a postului vacant de executie de contabil treapta II
 • U.M. 01895 Chitila – Anunt cu privire la rezultatul selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat IV (electrician auto)
 • U.M. 01895 Chitila – Anunt cu privire la rezultatul selectiei dosarelor de concurs pentru incadrarea postului vacant de muncitor calificat (electrician)
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunt cu rezultatele finale la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de Șofer tr. I și de Îngrijitor
 • U.M. 02015 Bacau – Anunt cu privire la reultatele selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea postului vacant de executie de referent gr.I
 • U.M. 01924 Bucuresti – Anunt cu privire la rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de contabil
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunt cu privire la rezultatul selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea postului de sef birou gr. I
 • U.M. 01829 Bucuresti – Anunt cu privire la rezultatul probei scrise pentru ocuparea postului vacant de executie de referent treapta I
 • U.M. 01835 Bucuresti – Anunt cu rezultate la proba scrisă pentru ocuparea postului vacant de executie de economist gradul I
 • U.M. 01853 – Anunt cu privire la rezultatul selectiei dosarelor de concurs pentru incadrarea postului vacant de executie de contabil treapta IA
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de îngrijitor
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de medic specialist
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de muncitor calificat tr. I (bucatar)
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de muncitor calificat tr. II (ospătar)
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de muncitor calificat tr. III (bucătar)
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de muncitor calificat tr. IV (zugrav)
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de referent tr. II
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de muncitor calificat tr. I (ospătar)
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele interviului la concursurile organizate pentru încadrarea posturilor de şofer tr. I şi îngrijitor
 • U.M. 01895 Chitila – Rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de contabil tr. II
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea postului de contabil I
 • U.M. 01829 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de economist gr.I
 • U.M. 01829 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de contabil I
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de referent tr. II
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de medic specialist
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de şef birou gr. I
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Anunt cu rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru incadrarea postului vacant de executie de economist gr. II
 • U.M. 01877 Pantelimon – Rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea posturilor de referent debutant şi muncitor calificat IV (instalator)
 • U.M. 01829 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de refrent tr. I
 • U.M. 01969 Câmpia TurziiI – Rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea posturilor de şofer tr. I și de îngrijitor
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de referent tr. II
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de medic specialist
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarerelor de concurs pentru încadrare postului de economist gr. I
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de contabil I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizarea concursului de încadrare a postului vacant de expert gr. II
 • U.M. 01877 Pantelimon – Rezultatele interviului la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat IV (instalator)
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele probei scrise la conursul pentru încadrarea posturilor de şofer tr. I și de îngrijitor
 • U.M. 01895 Chitila – Rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea postului de contabil II
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de referent tr. II
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de medic specialist
 • U.M. 01877 Pantelimon – Rezultatele probei practice şi probei interviu la concursul pentru încadrarea posturilor de referent debutant şi muncitor calificat IV (instalator)
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de medic specialist
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de referent tr. II
 • U.M. 01829 Bucureşti – Organizare concurs încadrare post temporar vacant de economist gr. I
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor de şofer tr. I şi îngrijitor
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de muncitor calificat tr. III (instalator)
 • U.M. 01895 Chitila – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de contabil II
 • U.M. 01895 Bucureşti – Organizare concurs încadrare post vacant de muncitor calificat IV
  (electrician)
 • U.M. 01895 Bucureşti – Organizare concurs încadrare post vacant de muncitor calificat IV (electrician auto)
 • U.M. 02015 Bacău – Organizare concurs încadrarea post vacant de referent tr. I
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de contabil tr. I
 • U.M. 01836 Otopeni – Organizare concurs încadrare post vacant de şef birou gr. I
 • U.M. 01853 Capu Midia – Organizare concurs pentru încadrarea postului de contabil IA
 • U.M. 01877 Pantelimon – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea a două posturi vacante de execuţie
 • U.M. 01961 Otopeni – Organizare concurs încadrare post vacant de medic specialist
 • U.M. 01961 Otopeni – Organizare concurs încadrare post vacant de referent tr. II
 • U.M. 01961 Otopeni – Organizare concurs încadrare post vacant de îngrijitor
 • U.M. 01961 Otopeni – Organizare concurs încadrare post vacant de muncitor calificat treapta IV (zugrav)
 • U.M. 01961 Otopeni – Organizare concurs încadrare post vacant de muncitor calificat tr. II (ospătar)
 • U.M. 01961 Otopeni – Organizare concurs încadrare post vacant de muncitor calificat tr. I (ospătar)
 • U.M. 01961 Otopeni – Organizare concurs încadrare post vacant de muncitor calificat III (bucătar)
 • U.M. 01961 Otopeni – Organizare concurs încadrare post vacant de muncitor calificat tr. I (bucătar)
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Organizare concurs încadrare post de economist gr. II
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Organizare concurs încadrare post vacant de şef birou gr. I (birou contabilitate)
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de inginer de sistem gr. II
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de îngrijitor
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de operator control spaţiu aerian III
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea a trei posturi de şofer I
 • U.M. 01829 Bucureşti – Organizarea concursului de încadrare a postului de contabil I
 • U.M. 01829 Bucureşti – Organizarea concursului de încadrare a postului de referent tr. I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de economist gradul I
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ de reluare a procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului de încadrare a postului vacant de referent la Cercul Militar Bacău
 • U.M. 01895 Chitila – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de contabil II
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultatele interviului la concursul pentru încadrarea postului de referent
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultatele interviului la concursul pentru încadrarea postului de operator control spaţiu aerian III
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultatele interviului la concursul pentru încadrarea postului de îngrijitor
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultatele interviului la concursul pentru încadrarea postului de inginer de sistem gr. II
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultatele interviului la concursul pentru încadrarea a trei posturi de şofer I
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei Anunt privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de referent tr. II
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei Anunt privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de medic specialist
 • U.M. 01877 Pantelimon – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea a două posturi vacante de executie
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de operator control spaţiu aerian III
 • U.M. 02015 Bacău – Rezltatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de referent la Cercul Militar Bacău
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea postului de îngrijitor
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea a trei posturi de şofer I
 • U.M. 02015 Bacău – Razultatele probei practice la concursul pentru încadrarea postului de inginer de sistem gr. II
 • U.M. 01924 Bucuresti – Anunt privind organizarea concursului de incadrare a două posturi vacante de executie (contabil I şi muncitor calificat III)
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultatele testării psihotehnice pentru încadrarea a trei posturi de şofer I
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ cu rezultatele soluţionării contestaţiei cu privire la selecţia dosarelor de concurs pentru ocuparea postului vacant de inginer de sistem
 • U.M. 02036 Pantelimon – Anunt rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea postului temporar vacant de executie de expert gr. II
 • U.M. 01969 CÂMPIA TURZII – Anunţ organizare concurs pentru ocuparea posturi vacante de personal civil contractual pentru locaţia GIARMATA
 • U.M. 01969 CÂMPIA TURZII – Anunţ organizare concurs pentru ocuparea posturi vacante de personal civil contractual pentru locaţia CÂMPIA TURZII
 • U.M. 02036 Pantelimon-Anunt cu rezultatele probei interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de expert gr. II
 • U.M. 02015 Bacău – Anunt cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul organiuzat pentru încadrarea posturilor vacante de executie de şofer I
 • U.M. 02015 Bacău – Anunt cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul organiuzat pentru încadrarea postului vacant de executie de referent
 • U.M. 02015 Bacău – Anunt cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul organiuzat pentru încadrarea postului vacant de executie de operator control spatiu aerian III
 • U.M. 02015 Bacău – Anunt cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul organiuzat pentru încadrarea postului vacant de executie de îngrijitor
 • U.M. 01836 Otopeni – Rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat treapta I (bucătar) la U.M. 01915 

© Copyright Fortele Aeriene Romane
Certmil
Roaf