Anunțuri

 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele finale ale concursului de încadrare a postului de muncitor calificat tr. IV (operator xerox)
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ rezultat probă interviu concurs încadrare asistent medical
 • U.M. 02036 Pantelimon – Anunţ cu rezultatul selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de consilier juridic debutant
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunţ cu rezultatul probei scrise la examenul pentru încadrarea postului de expert gr. I
 • U.M. 01919 Otopeni – Anunţ cu rezultatele probei interviu la concursurile pentru încadrarea posturilor de muncitor calificat I şi tehnician debutant
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunţ organizare examene promovare personal civil contractual
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat IV
 • U.M. 01915 Cristian – Anunt cu rezultatele finale la concursul organizat pentru incadrarea postului de contabil sef gr. II
 • U.M. 01915 Cristian – Anunt cu rezultatul solutionarii contestatiei la proba interviului pentru incadrarea postului vacant de conducere de contabil sef gr. II
 • U.M. 01836 Otopeni – Anunţ rezultat selecţie dosare concurs încadrare post expert gr. I
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ cu rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat IV
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de asistent medical
 • U.M. 01919 Otopeni – Anunţ cu rezultatele probei practice la concursurile pentru încadrarea posturilor de tehnician debutant şi muncitor
 • U.M. 01915 Cristian – Anunţ cu rezultatele la proba interviu la concursul pentru încadrarea postului de contabil şef gr. II
 • U.M. 01867 Mihai Bravu – Anunţ organizare concurs încadrare post asistent medical
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ rezultate finale concurs încadrare post asistent medical debutant
 • U.M. 01853 Capu Midia – Anunţ cu rezultatele finale la concursurile pentru încadrarea posturilor de contabil II şi referent II
 • U.M. 01919 Otopeni – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul organizat pentru încadrarea postului de tehnician debutant
 • U.M. 01919 Otopeni – Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat I
 • U.M. 01915 Cristian – Anunţ cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului de conducere de contabil şef gr. II
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Anunţ privind selecţia dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de asistent medical
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ cu rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea postului de asistent medical debutant
 • U.M. 01853 Capu Midia – Anunţ cu rezultatele la proba interviu la concursurile pentru încadrarea posturilor de contabil II şi referent II
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ privind selecţia dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat IV
 • U.M. 01924 Bucureşti – Suspendare concurs încadrare post temporar vacant de personal civil contractual
 • U.M. 01912 Borcea – Organizare concurs încadrare post vacant de medic specialist (medicină de familie)
 • U.M. 02036 Pantelimon – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de consilier juridic debutant
 • U.M. 01853 Capu Midia – Anunt rezultate proba srisa pentru incadrarea posturilor vacante de contabil II si referent II
 • U.M. 01912 Borcea – Anunt rezultate la proba scrisa pentru incadrarea postului vacant de asistent medical debutant
 • U.M. 01915 Cristian – Anunt rezultate selectie dosare de concurs pentru incadrarea postului vacant de conducere de contabil sef gr. II
 • U.M. 01924 Bucureşti – Anunţ rezultat soluţionare contestaţii selecţie dosare de concurs
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de casier
 • U.M. 01836 Otopeni – Organizare concurs încadrare post de execuţie de expert gr. I
 • U.M. 01853 Capu Midia – Rezultat selecţie dosare concurs incadrare posturi contabil II si referent II
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de asistent medical debutant
 • U.M. 01924 Bucureşti – Organizare concurs încadrare post de muncitor calificat IV (operator xerox)
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultate examene promovare personal civil contractual
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu- Organizare concurs asistent medical
 • U.M. 01919 Otopeni – Organizare concurs încadrare post tehnician IA radio
 • U.M. 01919 Otopeni – Organizare concurs încadrare post tehnician IA echipamente electrice
 • U.M. 01919 Otopeni – Organizare concurs încadrare post tehnician debutant
 • U.M. 01919 Otopeni – Organizare concurs de încadrare muncitor calificat I (îmbuteliator fluide sub presiune)
 • U.M. 01924 Bucureşti – Organizare concurs încadrare post temporar vacant casier
 • U.M. 01915 Cristian – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de conducere de contabil şef gr. II
 • U.M. 01853 Capu Midia – Anunţ organizare concursuri de încadrare posturi vacante de contabil II și referent II
 • U.M. 01912 Borcea – Anunţ organizare concurs încadrare post vacant de asistent medical debutant
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultat examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Anunţ organizare examen promovare
 • U.M. 01895 Bucureşti – Anunţ rezultat examen promovare personal civil contractual nivel de studii superior
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01919 Otopeni – Anunţ rezultate finale examen încadrare muncitor calificat I
 • U.M. 01895 Bucureşti – Anunţ organizare examen promovare
 • U.M. 01919 Otopeni – Rezultatele probei interviu la examenul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat I (strungar)
 • U.M. 01919 Otopeni – Rezultate probă practică încadrare post de muncitor calificat I
 • U.M. 01919 Otopeni – Rezultate finale încadrare două posturi vacante de personal civil contractual
 • U.M. 01919 Otopeni – Rezultatele probei interviu la concursurile organizate pentru încadrarea unor posturi de personal civil contractual
 • U.M. 01853 Capu Midia – Rezultat final promovare treaptă profesională
 • U.M. 01919 Otopeni – Rezultatele probei practice la concursurile organizate pentru încadrarea unor posturi vacante de personal civil contractual
 • U.M. 01919 Otopeni – Rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat I (strungar-frezor)
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultate proba scrisă examen promovare
 • U.M. 01919 Otopeni – Anunţ rezultate probă scrisă concursuri de încadrare posturi vacante de personal civil contractual
 • U.M. 01919 Otopeni – Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de tehnician debutant în cadrul formaţiei celulă-motor
 • U.M. 01919 Otopeni – Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de tehnician IA
 • U.M. 01919 Otopeni – Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de muncitor calificat I (strungar-frezor)
 • U.M. 01853 Capu Midia – Examen pentru promovarea în treaptă profesională imediat superioară
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultat final examen promovare
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunț organizare examen promovare personal civil contractual în funcţie prevăzută cu nivel de studii superior
 • U.M. 01919 Otopeni – Anunţ organizare concursuri de încadrare a posturilor vacante de execuţie de tehnician IA şi muncitor calificat I (îmbuteliator fluide sub presiune)
 • U.M. 01919 Otopeni – Anunţ organizare concursuri de încadrare a posturilor vacante de execuţie de tehnician IA şi muncitor calificat I (strungar-frezor)
 • U.M. 01919 Otopeni – Anunţ organizare concursuri de încadrare a posturilor vacante de execuţie de tehnician IA şi tehnician debutant
 • U.M. 02015 Bacău – Anunț promovare grad profesional imediat superior
 • U.M. 02015 Bacău – Rezultat examen de promovare personal civil contractual în funcţie prevăzută cu nivel de studii superior
 • U.M. 02015 Bacău – Anunţ examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultat examen promovare personal civil contractual în treaptă profesională imediat superioară
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultat examen promovare personal civil contractual în treaptă profesională imediat superioară
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultat examen promovare personal civil contractual în grad profesional imediat superior
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare examen promovare nivel de studii superior
 • U.M. 01836 Otopeni – Organizare examen promovare expert gr. II
 • U.M. 01836 Otopeni – Organizare examen promovare contabil I
 • U.M. 01836 Otopeni – Organizare examen promovare inginer gr. I
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare examen promovare în treaptă profesională
 • U.M. 01835 Bucureşti – Organizare examen promovare grad profesional
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de şef cabinet medical
 • U.M. 01836 Procedura proprie achizitie servicii sociale
 • U.M. 01836 Anunt participare si documentatie atribuire servicii testare coronavirus
 • U.M. 1812 Moara Vlăsiei – Rezultatele evaluării psihologice la concursul pentru încadrarea postului de şef cabinet medical
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Anunt rezultate selectie dosare de concurs pentru incadrarea postului de sef cabinet medical la U.M. 01914 Domnesti
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Anunt rezultate selectie dosare de concurs pentru incadrarea postului de sef cabinet medical, cabinet medicina dentara
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Tematica si bibliografia pentru examenul de incadrare a postului de sef cabinet medical la U.M. 01914 Domnesti
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Rezultate finale concurs încadrare post vacant de șofer II
 • U.M. 01895 Bucureşti – Rezultate finale concursuri de încadrare a două posturi de muncitor calificat IV
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului de îngrijitor
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultate finale concurs încadrare post vacant de şofer I
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultate finale concurs încadrare post vacant de muncitor calificat III (electrician în construcţii)
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultate finale concurs încadrare post vacant de muncitor calificat III (instalator)
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului de şofer II
 • U.M. 01895 Bucureşti – Rezultatele probei interviu la concursurile pentru încadrarea a două posturi de muncitor calificat IV
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele probei interviu și probei practice la concursul pentru încadrarea postului de șofer I
 • U.M. 01924 București – Rezultate finale concurs încadrare muncitor calificat I (zugrav)
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Rezultate finale concurs încadrare expert gr. IA
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de îngrijitor
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat III(instalator)
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat III (electrician în construcţii)
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Anunț cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului de muncitor calificat tr. III
 • U.M. 01895 Bucureşti – Rezultatele probei practice la concursurile organizate pentru încadrarea a două posturi de muncitor calificat
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului de munitor calificat tr.I (zugrav)
 • U.M. 01837 Mihail Kogalniceanu – Anunt cu rezultatele la interviul pentru incadrarea postului vacant de sofer
 • U.M. 01837 Mihail Kogalniceanu – Anunt cu rezultatul la interviu in cadrul examenului de incadrare a postului vacant de expert gr. I
 • U.M. 01810 Medias – Anunt cu rezultatele finale la concursul de incadrare a postului vacant de muncitor calificat IV (tamplar)
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de şofer I
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Organizare concurs încadrare medic specialist, chirurgie dento-alveolara
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Organizare concurs încadrare medic specialist
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatul probei practice la examenul organizat în vderea încadrării postului de îngrijitor
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatul obtinut la proba interviu la concursul organizat în vederea încadrării postului vacant de muncitor calificat III (electrician)
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat III (electrician în construcţii)
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat III (instalator)
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului de zugrav
 • U.M. 01895 Bucureşti – Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea a două posturi vacante de personal civil contractual
 • U.M. 01810 Mediaş – Rezultatul probei interviu la examenul pentru încadrarea postului de muncitor calificat IV
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru încadrarea postului de expert gr. I
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de şofer II
 • U.M. 01924 Bucureşti – Rezultate examene promovare personal civil contractual
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de şofer I
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat III(electrician)
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat III(instalator)
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de muncitor calificat III (electrician în construcţii)
 • U.M. 01961 Otopeni – Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de îngrijitor
 • U.M. 01810 Medias – Anunt cu rezultatele de la proba scrisa a examenului organizat pentru incadrarea postului vacant de executie de muncitor calificat IV (tamplar)
 • U.M. 01924 Bucuresti – Anunt cu rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru incadrarea postului vacant de muncitor calificat I (zugrav)
 • U.M. 01837 Mihail Kogalniceanu – Anunt rezultate selectie dosare de concurs pentru incadrarea postului vacant de expert gr. I
 • U.M. 01837 Mihail Kogalniceanu – Anunt rezultate selectie dosare de concurs pentru incadrarea postului vacant de sofer
 • U.M. 01895 Chitila – Anunt rezultate examen de promovare in grad sau treapta profesionala
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultatele selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat III(instalator)
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultatele selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat III (electrician în construcţii)
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Rezultatele selecției dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat III (electrician)
 • U.M. 01810 Mediaş – Rezultatele selecţiei dosarelor la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat IV (tâmplar)
 • U.M. 01895 Bucureşti – Organizare concursuri de încadrare posturi vacante de muncitori calificaţi IV (zidar şi electrician)
 • U.M. 01812 Moara Vlasiei – Anunt organizare concurs de incadrare post vacant de executie de sofer I
 • U.M. 01924 Bucuresti – Anunt organizare examene de promovare in grad sau treapta profesionala
 • U.M. 01961 Otopeni – Anunt organizare concurs de incadrare a unui post vacant de ingrijitor
 • U.M. 01924 Bucureşti – Organizare concurs încadrare post vacant de muncitor calificat I (zugrav)
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Organizare concursuri de încadrare 2 posturi vacante de personal civil contractual
 • U.M. 01912 Borcea – Organizare concursuri de încadrare 2 posturi de personal civil contractual
 • U.M. 01895 Bucureşti – Organizare examene promovare personal civil contractual
 • U.M. 01969 Câmpia Turzii – Organizare concurs de încadrare post vacant de muncitor calificat III (electrician)
 • U.M. 01810 Mediaş – Anunţ organizare concurs de încadrare muncitor calificat IV(tâmplar)
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Rezultate examen promovare în grad profesional personal civil contractual
 • U.M. 01812 Moara Vlăsiei – Organizare examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu – Organizare examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01912 Borcea – Rezultat examen promovare
 • U.M. 01912 Borcea – Organizare examen de promovare personal civil contractual
 • U.M. 01829 Bucureşti – Rezultat examen de promovare personal civil contractual în treaptă profesională imediat superioară
 • U.M. 01965 Bucureşti – Rezultate examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01824 Campia Turzii – Anunt rezultat examen de promovare p.c.c.
 • U.M. 01835 Bucureşti – Rezultat examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01991 Targsoru Nou – Rezultat examen promovare personal civil contractual
 • U.M. 01961 Otopeni -Rezultate examene promovare personal civil contractual
 • U.M. 01824 Câmpia Turzii – Rezultat examen promovare personal civil contractual în treaptă profesională imediat superioară


© Copyright Fortele Aeriene Romane
Certmil