Tabăra de instrucţie şi poligonul de trageri sol-aer

Centrul Național de Instruire pentru Apărare Antiaeriană “General de Brigada Ion Bungescu”

Centrul National de Instruire pentru Aparare Antiaeriana este singura unitate din Armata României în care se organizează şi se execută trageri în mediul aerian şi are misiunea de a asigura executarea tragerilor sol-aer, aer-aer şi navă-aer, de iniţiere, învăţământ, instrucţie şi de luptă, pentru instruirea şi evaluarea structurilor din Armata României, din alte structuri ale Sistemului Naţional de Apărare şi din ţările membre NATO sau partenere şi de testare-evaluare în cadrul programelor de dezvoltare şi achiziţii de tehnică, precum şi efectuarea casărilor şi distrugerilor de muniţii şi alte dispozitive explozive.

Scurt istoric: Înzestrarea şi dezvoltarea artileriei antiaeriene române după cel de-al doilea război mondial au impus amenajarea unui poligon specializat care să permită executarea unor trageri în condiţii cât mai apropiate de realitatea câmpului de luptă modern în depline condiţii de siguranţă. Astfel, începând cu 01.04.1950, se înfiinţează poligonul de trageri antiaeriene Capu Midia, în cadrul Centrului de Instrucţie al Artileriei Antiaeriene Braşov, sub comanda maiorului inginer Heymanek Constantin.

În afara tragerilor antiaeriene, în poligonul Capu Midia se executau, încă din anii 1954-1956, trageri antitanc, trageri împotriva ţintelor de la suprafaţa apei şi trageri experimentale de către uzinele producătoare de muniţie.

În anul 1956 poligonul a devenit „Tabăra de Instrucţie şi Poligonul de Trageri Antiaeriene” .

După începerea organizării şi executării tragerilor cu rachete antiaeriene, în anii ’70, activităţile desfăşurate aici au cunoscut o amploare fără precedent: s-au luat măsuri de asigurare a condiţiilor de viaţă pentru efectivele deplasate în poligon, de construire a unui punct de comandă destinat conducerii activităţilor tot mai complexe legate de trageri şi aplicaţiilor, de modernizare a bazei materiale, prin introducerea, începând cu anul 1982, a aparaturii obiective pentru aprecierea tragerilor executate cu artileria antiaeriană de provenienţă suedeză. Tot în anul 1982, s-au încheiat şi tragerile experimentale executate cu tunurile antiaeriene de producţie românească, calibrul 2×30 mm, cu corector mecanic, seria „0”, pentru omologare.

În anul 2001 se finalizează construcţia Centrului de pregătire prin simulare (Moving Target Simulator) MTS-II destinat pentu instruirea virtuală, prin crearea unui câmp de luptă apropiat de realitate, simulat şi controlat de calculator, pentru antrenarea şi evaluarea personalului ce încadrează complexele de rachete sol-aer.


© Copyright Fortele Aeriene Romane
Certmil